ACTUEEL

De Jonge komt met wet tegen administratieve last in de zorg

Om de administratieve lastendruk te verminderen moeten gemeenten en instellingen gebruik maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en contracten. Minister De Jonge (VWS) wil gemeenten zo nodig kunnen dwingen om regionaal samen te werken.

Dit staat in een wetsvoorstel dat hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, zo maakt het ministerie bekend.

Het verminderen van de administratiedruk in de zorg is een speerpunt van het kabinet. "Het zijn mensen die in de zorg het verschil maken. Zorg is mensenwerk. En dus hebben we het ons aan te trekken als de mensen in de zorg tegen een steeds grotere papierberg aanlopen", aldus De Jonge.

Zorgaanbieders die met verschillende gemeenten te maken hebben ervaren de laatste jaren een toenemende administratiedruk. Sommige aanbieders hebben extra mensen moeten aannemen om deze administratie af te handelen. Met gemeenten en zorgaanbieders heeft de minister afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling en het standaardiseren van berichtenverkeer.

Hetzelfde wetsvoorstel regelt dat de minister van VWS regionale samenwerking tussen gemeenten af kan dwingen als gemeenten onderling niet tot goede samenwerkingsafspraken komen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als gemeenten geen goede afspraken maken over het inkopen van specialistische jeugdhulp.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wanne van Dorst

22 december 2017

Nieuwe wetten zijn niet nodig. Verplicht gewoon iedereen met iwmo te werken, en het landelijke accountantsprotocol te volgen.

Top