Tech

Hemelbestormers: zelfmeten met Clinicards

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Skipr geeft deze Hemelbestormers de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Erik van der Zijden is CEO van Synappz Mobile Health, initiatiefnemer van Clinicards

"Clinicards is een innovatief platform waarbij patiënten door middel van het selecteren van digitale 'kaarten' een op maat gemaakte medische app voorgeschreven krijgen die hen in staat stelt zelf bepaalde gegevens bij te houden (Patient Generated Health Data). Denk hierbij aan zaken zoals hartslag, bloeddruk, activiteit, pijnscore, maar ook vragenlijsten zoals PROMs.

Daarnaast vindt een patiënt specifieke informatie over zijn of haar aandoening of interventie in de app (artikelen, animaties, video’s). Zowel de zelfmetingen via de Clinicards als de informatie kan chronologisch weergegeven worden aan de hand van een vooraf bepaald zorgpad. De arts of verpleegkundige kan eenvoudig de zelfmetingen inzien en de patiënt op afstand monitoren en eventueel contact opnemen. Door de flexibiliteit van Clinicards en de aanwezige ‘kaartenbibliotheek’ kan elke mogelijke combinatie van zelfmeting gemaakt worden, zodat vrijwel elk specialisme er gebruik van kan maken. Momenteel wordt Clinicards ingezet in een aantal ziekenhuizen, waaronder het AMC/VUmc, OLVG en Slingeland ziekenhuis."

Waarom wordt de zorg beter van dit initiatief?

"Niets is meer aanwezig in ons hedendaagse leven als een smartphone. Digitale innovaties die hiervan gebruik maken zijn dan ook niet meer weg te denken. Door de grote aantallen gezondheidsapps die er in de App Store te vinden zijn (op dit moment bijna 300.000) kan geen mens meer het kaf van het koren onderscheiden. Immers, welke app dient er gekozen te worden, is deze wel veilig en wat gebeurt er met de gegevens? Hoe kan een zorginstelling wel gebruik maken van de waarde van deze digitale middelen, zonder een wirwar aan technologische oplossingen te moeten implementeren?

Clinicards haakt in op de twee variabelen van het Value Based Healthcare principe: de verbetering van de kwaliteit van de zorg en het verhogen van de efficiëntie.

Patient Generated Health Data waarbij de patiënt zelf hun gezondheid monitort geeft een holistisch beeld van de patiënt. Daarnaast willen patiënten weten wat hen te wachten staat bij (het verloop van) hun aandoening en/of eventuele interventie. Het is opmerkelijk dat juiste en relevante patienteneducatie nog vaak nog steeds suboptimaal geregeld is binnen veel zorginstellingen. Door PGHD te combineren met persoonlijke educatie wordt voelen patiënten zich veiliger en geruster en levert dus een bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

Inzicht in krijgen hoe het met de patient gaat buiten de deuren van het ziekenhuis kan mogelijk leiden tot eerdere interventie en eventueel voorkomen van complicaties. Ook kunnen bepaalde behandelingen of herstel vaker of eerder thuis plaatsvinden als middels technologie thuis gemonitort kan worden. Dit kan leiden tot een significante kostenreductie."

Op welk probleem in de zorg is dit initiatief een antwoord?

"Een groot probleem in de zorg is dat er geen inzicht is in de gezondheid van de patient als deze extramuraal is. Clinicards biedt hiertoe een eenvoudige, veilige en schaalbare oplossing.

Afhankelijk hoe Clinicards wordt ingezet kan het bijdragen aan:
-    Beter geïnformeerde patiënten door persoonlijke informatie op het juiste moment (AMC/VUmc case)
-    Patiënten een veiliger gevoel geven door het thuis monitoren (OLVG case)
-    Minder opnamedagen door de patient eerder naar huis te sturen en in zijn of haar eigen omgeving te laten herstellen (OLVG case)
-    Meer inzicht voor de zorgprofessional wat er ‘buiten de ziekenhuisdeuren’ gebeurt met de patiënt (thuismonitoring)
-    Verbeteren van de therapietrouw doordat de patient herinnerd wordt en inzicht krijgt en betere afstemming medicatiegebruik (ook bijwerkingen)
-    Betere kwaliteit van leven door een betere afstemming intramurale geneesmiddelen bij oncologie (case ziekenhuis in Noord Holland)
-    Identificatie hoge risisco boezemfibrillatie-patiënten (case met Happitech)"

Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

"We kijken terug op een succesvolle implementatie van Clinicards in het grootste (academische) ziekenhuis van Nederland: AMC/VUmc. Daar wordt het platform nu ingezet bij de afdeling IC-Neonatologie en geeft de -vaak ongeruste- ouders de mogelijkheid foto’s van hun kindje en berichten van de verpleegkundigen te ontvangen, zelf gegevens bij te houden zoals voeding, lengte en gewicht, en relevante artikelen te lezen over de zorg van hun te vroeg geboren kindje. Tevens kan deze informatie gedeeld worden met opa, oma of andere geïnteresseerden. Het geeft de ouders wat meer rust in een roerige periode."

Wat is de ambitie voor 2018? Waar staat het initiatief eind 2018? 

"In 2018 wordt Clinicards niet alleen ingezet in ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen. Tevens zijn er de eerste initiatieven om Clinicards in te zetten bij klinisch onderzoek. Ook daar is er immers behoefte aan eenvoudige en veilige thuismetingen in combinatie met de juiste informatie over het verloop van de studie. Tot slot belooft de blockchain een extra veiligheidslaag te kunnen leggen op de uitwisseling van patiëntengegevens naar de verschillende partijen die in het continuüm van de zorg zitten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top