Partner
nieuws

Powered by

VBHC; elke partij moet verantwoordelijkheid nemen

VBHC; elke partij moet verantwoordelijkheid nemen

Tijdens één van de SKIPR Masterclasses Value Based Healthcare over Geografische Expansie, kwam de vraag aan de orde waarom Medtronic bezig is met Value Based Healthcare.

Een logische vraag zult u denken; Medtronic is leverancier van innovatieve medisch technologische producten en diensten zoals pacemakers, hartkleppen en insulinepompen. Het antwoord op de vraag waarom Medtronic bezig is met VBHC is zeker zo logisch als de vraag zelf. Willen wij in Nederland komen tot betaalbare zorg, betere uitkomsten voor patiënten en meer doelmatigheid, dan zal elke speler in de Nederlandse zorgsector daar zijn bijdrage aan moeten leveren. Zo ook Medtronic.

Meer dan 'ieder z'n rol'

De Nederlandse zorg is van hoog niveau. Tegelijk is de organisatie van onze zorg complex en kent deze veel betrokkenen met elk hun belangen. Binnen VBHC moeten de uitkomsten van de patiënt leidend zijn en hier zien we dat de rol die de medische technologie daarin speelt steeds belangrijker wordt. Naarmate technologische innovaties en zorgprocessen beter op elkaar aansluiten, kan de zorg patiëntvriendelijker, effectiever en efficiënter worden. Daar geloven we zo sterk in dat we ook verantwoordelijkheid nemen voor de uitkomsten en kosten van zorg bij de Diabeter kliniek en de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK).

Zorg georganiseerd rondom de patiënt

Bij Diabeter worden patiënten met diabetes type 1 behandeld door een multidisciplinair team waarbij de uitkomsten zorgvuldig worden bijgehouden. Omdat technologische ondersteuning en de patiëntgerichte aanpak van de oprichters hand en hand gaan, kan de patiënt profiteren van de meerwaarde. Dat leverde Diabeter dit jaar de VBHC-Prize uit handen van Michael Porter op. Ook de Nederlandse Obesitas Kliniek ontwikkelde een innovatief en geïntegreerd zorgmodel. Patiënten met ernstig overgewicht krijgen ‘value-based’ oplossingen dankzij het werken in multidisciplinaire teams. Daarbij is veel aandacht voor screening en langdurige begeleiding van patiënten nadat een ingreep heeft plaatsgevonden.

Partnership niet genoeg

Samenwerking is de basis van de waardegedreven zorgverlening. Maar er is meer nodig, zoals een systematiek rondom het afrekenen van zorg die gebaseerd is op waarde in plaats van op volume. Bemoedigend is het nieuwe regeerakkoord dat zich hier expliciet over uitspreekt: het belang van zorgprofessionals moet gericht zijn op de uitkomst van de zorg. Dit vraagt inzet van een aantal partijen in de zorgsector, en dus dragen wij bij. Niet alleen omdat we een verantwoordelijkheid hebben, maar ook omdat het kansen biedt voor bedrijven om specifieke kennis over zorg beschikbaar te maken. Ook buiten de Nederlandse grenzen, waar met veel interesse wordt gekeken naar de (vele) Nederlandse voorbeelden op het gebied van VBHC.

Zorgondernemers en technologie versterken elkaar

De toepassingen van medische technologie zullen steeds verder geïntegreerd worden in medische processen. De uitkomst voor de patiënt is niet alleen gerelateerd aan een product. Cruciaal voor goede uitkomsten tegen aanvaardbare kosten is de organisatie van de zorg, de efficiëntie van de processen, de kwaliteit van de screening, de zorgvuldigheid van procedures en natuurlijk de kwaliteit van de opvolging.  Wij richten onze kennis en kunde niet alleen op producten, maar ook op al die aspecten. Dus waarom Medtronic bezig is met Value Based Healtcare? Het antwoord ligt in onze missie; overal ter samenwerken met partners om oplossingen te vinden voor de uitdagingen in de gezondheidszorg. Further, Together.

Bart van de Kerkhof

Countrydirector Medtronic Nederland

Bart van de Kerkhof Medtronic Nederland

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top