ACTUEEL

'Medische innovaties lossen personeelstekort in zorg op'

Medische innovaties als thuistechnologie, innovatieve geneesmiddelen en ketenzorg kunnen zorginstellingen tienduizenden personeelsleden in de zorg besparen en hiermee het tekort in de toekomst ondervangen. Dit blijkt uit het rapport ‘Medical Innovations and Labor Savings in Health Care’ dat vandaag wordt gepresenteerd op het Clingendael Symposium “Arbeidsbesparende innovaties in de Zorg” in Den Haag.

Stijgende zorgvraag

Door vergrijzing dreigt in de komende jaren een structureel tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel. Rond 2025 zou bijna 25 procent van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorgsector werkzaam moeten zijn om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Momenteel zijn circa 1,2 miljoen mensen actief in de zorg.

Minder personeel, meer zorg

Het onderzoek van de universiteit Maastricht en het Haagse onderzoeksbureau APE geeft aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om met minder personeel toch de benodigde zorg te leveren. Dit kan door beter gebruik te maken van medische innovaties.

Tipje van de sluier

De onderzoeker staven hun bevindingen met cijfers in het rapport “Medical Innovations and Labor Savings in Health Care’. In het onderzoek keken ze naar drie veel voorkomende aandoeningen waarbij een groot beroep wordt gedaan op (psychiatrische) ziekenhuizen: COPD/astma, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen. Deze drie ziekten waren in 2007 goed voor ongeveer 166.000 (psychiatrische) ziekenhuisopnamen.
De zorginstellingen hebben samen 7.200 personeelsleden kunnen besparen door gebruik van tien innovatieve geneesmiddelen. Prof. Wim Groot, hoogleraar economie van de gezondheidszorg aan de universiteit Maastricht:” Het gaat hier slechts om een tipje van de sluier. We beschikten voor het onderzoek over de gegevens van slechts tien geneesmiddelen, terwijl er een veelvoud is aan nieuwe medicijnen.”

Arbeidsproductiviteit

De onderzoekers becijferen de werkgelegenheidsbesparende effecten als meer patiënten met meer innovatieve geneesmiddelen worden behandeld. In 2025 komen de personele besparingen uit op 9.100 fte in het laagste scenario, tot 11.900 in het hoogste scenario. Prof. Wim Groot: “Onze studie leert dat medische innovatie een bijdrage levert aan verhoging van de arbeidsproductiviteit in de gezondheidszorg: negeren de zorginstellingen deze ontwikkeling dan worden ze geconfronteerd met een chronisch tekort aan handen aan het bed. Daarnaast krijgen toekomstige patiënten niet de zorg waarvoor ze hebben betaald.”

Belemmerdende regelgeving

De overheid en zorginstellingen verhinderen vaak door ingewikkelde regels dat zij daadwerkelijk profiteren van de arbeidsbesparende effecten. Hierdoor worden patiënten om financiële redenen in het ziekenhuis opgenomen,  terwijl ze ook thuis kunnen worden behandeld.

Het integrale rapport Medical Innovations and Labor Savings in Health Care’ is vanaf woensdagmiddag 4 februari te downloaden via www.ape.nl.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top