HRM

Afdelingen ziekenhuis Emmen blijven dicht

De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen, onderdeel van de Treant Zorggroep, blijven voorlopig dicht. Op de locatie is sprake van een tekort aan kinderartsen, waardoor het ziekenhuis niet in staat is veilige en kwalitatief goede zorg te garanderen.

Het ziekenhuis besloot in december de afdelingen te sluiten vanwege het tekort aan kinderartsen. De zorg werd overgenomen door Treant-locaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal. Ook zijn andere ziekenhuizen in de regio ingeschakeld. "De oplossing ligt in het vinden van nieuwe kinderartsen", schreef de organisatie toen. "Daarvoor zetten we alles op alles."

Treant laat weten dat de zoektocht naar nieuwe kinderartsen de afgelopen weken inmiddels heeft geresulteerd in één nieuwe kinderarts, die begin april start. Met een andere sollicitant vinden nog gesprekken plaats. "Deze uitbreiding is nog niet voldoende om de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in Emmen op korte termijn weer te openen", aldus de organisatie.

Alternatief

Treant zet de zoektocht naar nieuwe kinderartsen voort. "Terugkijkend op de inspanningen in het afgelopen jaar, blijft het moeilijk nieuwe kinderartsen aan te trekken. Daarom worden de komende periode ook alternatieve scenario’s verkend."

De dagbehandeling kinderen en de polikliniek kindergeneeskunde blijven wel doordraaien. Het spreekuur voor zwangere vrouwen blijft eveneens gehandhaafd. Dat geldt ook voor afspraken met de verloskundigen van de geïntegreerde verloskundepraktijk EVE. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top