Tech

Eveline Wouters benoemd op leerstoel technologische innovaties

Eveline Wouters is per 1 januari benoemd tot hoogleraar Succesvolle technologische innovaties in de zorg aan de Tilburg University. De leerstoel is ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de School of Social and Behavioral Sciences en wordt gefinancierd door Fontys Paramedische Hogeschool.

Wouters zal in het kader van de nieuwe leerstoel aandacht geven aan de succesvolle toepassing van technologische zorginnovaties. Het gaat daarbij om technologieën ter ondersteuning aan zelfregie en de kwaliteit van leven van mensen met een gezondheidsprobleem, het voor iedereen toegankelijk maken van die technologieën en het overtuigend toepassen ervan door zorgverleners. Doel is bij te dragen aan kennis over factoren die het gebruik van technologie door mensen in de zorg beïnvloeden.

"Technologische innovaties bieden een kans om bij te dragen aan meer zelfregie en kwaliteit van leven voor mensen die een (chronisch) gezondheidsprobleem hebben", stelt Tilburg University. "Om dit te bereiken moet tegelijkertijd sprake zijn van een sterke sociale vernieuwing, waardoor de technologie tot nieuw gedrag en nieuwe samenwerkingsverbanden leidt. De impact daarvan is onder meer dat gezondheidsverschillen worden verkleind."

Lector

Wouters is lector Health Innovations and Technology aan de Fontys Paramedische School. Na de opleiding Geneeskunde rondde ze de master Epidemiologie af aan de Universiteit Maastricht. In 2010 promoveerde ze aan de Tilburg University op onderzoek naar de invloed van psychosociale factoren bij obesitas. Naast het lectorschap zit Wouters onder meer in de raad van toezicht van BrabantZorg, de raad van advies van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) en is lid van de PG-raad.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Han de Ruiter

16 januari 2018

van harte, erg goed dat de combi 'research university' en ' university of applied sciences' hierbij wordt verwezenlijkt; goed voorbeeld, doet goed volgen!

Top