ACTUEEL

CBG en Hartstichting willen nieuw medicijn sneller bij patiënt krijgen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Hartstichting slaan de handen ineen. Samen willen zij de ontwikkeling van medicijnen bevorderen en nieuwe medicijnen sneller en beter beschikbaar maken voor de patiënt. Om de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen te bevorderen gaat het CBG onderzoekers van de Hartstichting al in een vroeg stadium advies geven over optimale toepasbaarheid en haalbaarheid van medicijnonderzoek.

Door onbekendheid met de regels voor vergunningverlening van medicijnen verlopen de vertaling en ontwikkeling van onderzoek naar medicijnen momenteel soms onnodig traag, zien de organisaties. Hierdoor komen nieuwe medicijnen veel later of soms helemaal niet bij de patiënt terecht. Dit kan volgens de partijen sneller als het CBG al vroeg in het proces wetenschappelijk advies kan geven, met de juiste en actuele kennis.

"Grotere bedrijven kennen de regelgeving van de vergunningverlening van medicijnen", zegt collegevoorzitter Ton de Boer. "Maar nieuwe medicijnen worden vaak bedacht in academische centra of kleine farmaceutische bedrijven en zij kennen die regelgeving vaak niet. Hierdoor moet geneesmiddelenonderzoek vaak onnodig opnieuw worden uitgevoerd, of komen de medicijnen niet in de kliniek terecht. Geneesmiddelenonderzoek kan worden versneld als deze partijen de registratie-autoriteiten zoals het CBG beter weten te vinden. Hier is uiteindelijk de patiënt bij gebaat." 

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: "De financiering van excellent wetenschappelijk onderzoek vormt een van onze belangrijkste activiteiten om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Het zo snel mogelijk vertalen van onderzoeksresultaten naar de kliniek of zorgpraktijk heeft onze aandacht: we willen dat hart- en vaatpatiënten de beste behandeling krijgen. Sinds 2016 werken onze onderzoekers daarom verplicht samen met een commissie van gebruikers. Zij adviseren hoe de uitkomsten zo snel mogelijk praktisch toepasbaar worden voor de patiënt. De samenwerking met het CBG is hierin een volgende stap. Met advies van het CBG kunnen onze onderzoekers hun onderzoek nog doelgerichter en efficiënter opzetten."

Advies

Het CBG is in 2015 gestart met een pilot met het geven van advies op maat aan kleine bedrijven en academische groepen die werken aan de ontwikkeling van medicijnen. Ook adviseert het CBG bij innovatieve geneesmiddelontwikkeling, de markttoelating van geneesmiddelen die off-label gebruikt worden en registratie van een nieuwe toepassing van een bestaand geneesmiddel. Het CBG biedt daarbij ook de mogelijkheid van een ketenbreed advies met Zorginstituut Nederland en/of de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), waardoor partijen de mogelijkheid krijgen om tegelijkertijd aan tafel te zitten met alle overheidspartners betrokken bij geneesmiddelontwikkeling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top