ACTUEEL

Zorgbalans erkent falende communicatie

De raad van bestuur van Zorgbalans erkent dat de interne communicatie rond de koerswijziging van de organisatie ontoereikend is geweest.  “Het proces naar het kleinschalig wonen verdient geen schoonheidsprijs”, zegt bestuursvoorzitter Roelof Jonkers in de IJmuider Courant. “De communicatie tussen een deel van de artsen en het management was zo verstoord dat er verkeerde beelden zijn ontstaan.”

Miscommunicatie

Zorgbalans kwam recentelijk in het nieuws door het vertrek van acht van de zestien specialisten ouderengeneeskunde. In de IJmuider Courant wijt Jonker de uittocht aan de introductie van kleinschalig wonen.  “De artsen kregen het gevoel dat hun rol in het nieuwe concept zou worden weggedrukt.” Een misverstand, aldus Jonker. “Het is helemaal niet de bedoeling de ouderenartsen een andere of ondergeschikte rol te geven. De werkwijze wordt wel anders, maar de artsen houden hun verantwoordelijkheden. We hebben een traject waarin de artsen worden voorbereid op de koerswijziging afgelopen voorjaar moeten uitstellen tot na de zomer van 2009. Achteraf denk ik: als het toch vorig voorjaar was gestart, hadden we een hoop miscommunicatie voorkomen.''

‘Moeilijke periode’

Volgens de critici van Zorgbalans zou er op de locatie Velserduin ook sprake zijn van structurele onderbezetting.  “Velserduin maakt een moeilijke periode door”, stelt collega-bestuurder Erna van der Pers in de IJmuider Courant. “De artsen ervaren dat de bezetting niet is zoals deze zou moeten zijn. Er zijn daar negen vacatures voor gediplomeerde verzorgenden, verpleegkundigen en eerste verantwoordelijk begeleiders. Vanwege die vacatures moeten we in Velserduin helaas nog veel gebruik maken van uitzendkrachten.  Maar eigenlijk zetten we meer personeel in dan vroeger, meer personeel dan nodig is volgens de norm.”

Nieuwe artsen

In de IJMuider Courant laat bestuursvoorzitter Jonker weten dat de zorg in ieder geval tot april gewaarborgd is. Deze week hoopt Jonkers bovendien vier nieuwe artsen te kunnen aannemen bij Zorgbalans. De twee artsen die geen specialisatie ouderenzorg hebben, zullen intern worden opgeleid.  “Het is niet de bedoeling om op bepaalde locaties alleen met basisartsen te werken, dan kan niet”, aldus Jonkers. De overgebleven artsen volgen met een extern begeleider een veranderingstraject.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

HebertBernadette26

23 juli 2011

One remembers that today\'s life seems to be high priced, but people require money for various issues and not every person earns big sums cash. Hence to receive good <a href=\"http://bestfinance-blog.com\">loans</a> and just financial loan would be a correct solution.

Top