ACTUEEL

RIVM: Gezondheidswinst in steden door integrale wijkaanpak

Gezondheidswinst in steden is alleen te bereiken door een integrale aanpak op wijkniveau. Dat kan door combinaties van maatregelen op het gebied van leefstijl en gezondheid, milieu en groen, sociale cohesie, veiligheid en luchtverontreiniging. Hoe die combinaties kunnen werken, dat verschilt per wijk en is afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Dat blijkt uit de resultaten van het project Go! Utrecht die het RIVM op 17 januari publiceerde. Het project is in opdracht van de gemeenten Utrecht uitgevoerd. Het RIVM verzamelde de benodigde informatie uit beschikbare Utrechtse databestanden, wijkgesprekken en nationale en internationale bronnen met leefomgevingsmaatregelen. Daarnaast voerde het RIVM aanvullende luchtkwaliteitsberekeningen uit.

Groen, schoon, sociaal

Voor de tien wijken in Utrecht werden daarna combinaties van maatregelen voor de leefomgeving voorgesteld die extra gezondheidswinst kunnen opleveren. De meerwaarde zit in de integrale aanpak voor de Utrechtse wijken die op meerdere onderdelen positief uitwerken. Het gaat onder andere om maatregelen voor meer groen zoals buurtmoestuinen, buurtparkjes en onderhoud door bewoners van gemeentelijke groenstroken, beweegvriendelijke wijken, minder lawaai, schonere lucht en meer sociaal contact. Ook kan worden ingezet op verkeersvrije en leefbare straten, meer plekken om fietsen te stallen, het stimuleren van zogeheten deelauto's en een betere handhaving op asociaal rijgedrag.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top