ACTUEEL

VWS subsidieert Taskforce Kindermishandeling Tilburg

Het ministerie van VWS geeft de regio Hart van Brabant een subsidie van 100.00 euro. Die wordt gestoken in een nieuwe methode om plegers van kindermishandeling aan te pakken: Taskforce Kindermishandeling Tilburg zorgt ervoor dat plegers ook echt hun hulpverlening afronden.

Dat laatste gebeurt niet vaak. In honderd onderzochte zaken van huiselijk geweld in de regio Hart van Brabant  - door bureau Regioplan vorig jaar - rondden slechts zes plegers het hulpverleningstraject af. Bij de helft van de zaken is sprake van herhaaldelijk mishandelen.

Meestal richt de aanpak van instanties als Veilig Thuis zich op het slachtoffer. In het actieplan van de Taskforce Kindermishandeling gaat de aandacht juist uit naar de dader. Die wordt dicht op de huid gezeten. Zes instellingen lenen hun experts uit aan het Family Justice Center. Hulpverleners gaan binnen een dag na een incident bij de dader langs. Zo nodig krijgt iemand tien dagen een preventief huisverbod of er wordt bemoeizorg ingezet.

Daarnaast wil de Taskforce Kindermishandeling klusjesmannen en woonconsulenten van drie Tilburgse woningcorporaties opleiden om kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren.

Hulp

Soms volgt een strafzaak, als er geen aangifte is, dan wordt een pleger gemotiveerd om hulp te zoeken. Het aanbod in Hart van Brabant is ruim. Zo biedt GGz Breburg groeps- en individuele therapie. Ook Novadic-Kentron en Dok, dat forensische psychiatrische zorg biedt, hebben programma's.

De slachtoffers van terugkerende mishandeling worden geholpen in het Veiligheidshuis in Tilburg. Daar krijgen zij ondersteuning op het gebied van medisch onderzoek, aangifte of screening voor hulpverlening.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top