ACTUEEL

'Ontwikkeling ggz in de wijk blijft achter'

Nederland heeft in de basis een goed systeem voor geestelijke gezondheidszorg. De noodzakelijke ontwikkeling om zorg in de wijk echt vorm te geven, blijft echter achter. Die conclusie trekt de Europese koepelorganisatie voor geestelijke gezondheid Mental Health Europe, waarover GGZ Nederland bericht.

In veel Europese landen bestaan nog verschillende belemmeringen om mensen met een psychische aandoening volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving, signaleert Mental Health Europe. Voorbeelden hiervan zijn moeizame samenwerking tussen overheidsinstanties, gebrek aan maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een psychische aandoening en bezuinigingen.

Wat betreft beddenafbouw moet volgens de onderzoekers in Nederland nog het nodige gebeuren. Het doel om het aantal bedden af te bouwen slaagt weliswaar, maar de opbouw van voorzieningen in gemeenten blijft achter. "Hoewel er een duidelijke afname is van het aantal plekken in instellingen, lijkt de vereiste opbouw van poliklinische voorzieningen binnen de gemeenschap niet tegemoet te komen aan de behoefte", aldus het rapport. GGZ Nederland zegt dit beeld te herkennen.

Dwang

Mental Health Europe voorziet belangrijke verbeteringen rond onvrijwillige en gedwongen behandelingen in ons land. De nieuwe Wet verplichte ggz, waar de Eerste Kamer op 23 januari over stemt, wordt door de koepelorganisatie als een grote verbetering voor de rechten van patiënten en familie gezien.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top