ACTUEEL

GGD Amsterdam start letselspreekuur voor kwetsbaren

De GGD Amsterdam is een spreekuur begonnen waar kwetsbare personen, bij wie vermoeden bestaat van mishandeling of misbruik, naar toe kunnen zonder dat de politie er meteen aan te pas komt.

Het Letselspreekuur Plus is in januari van start gegaan.

Verwijzing

Dit forensisch spreekuur is speciaal voor kwetsbare personen zoals ouderen, kinderen en verstandelijk beperkten bij wie een vermoeden bestaat van fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Zij zijn bij letsel vaak niet goed in staat hun eigen verhaal te vertellen. Zo’n spreekuur bestond al bij de GGD, maar daar konden mensen alleen naar toe op verwijzing van de politie. Bij dit spreekuur is de politie niet – of nog niet – betrokken. Een persoon met letsel kan verwezen worden door een huisarts, jeugdarts of verpleeghuisarts, maar ook door Veilig Thuis of een wijkteam. Het onderzoek vindt dan zo snel mogelijk plaats.

Rapportage

Tijdens het Letselspreekuur Plus doen een speciaal opgeleide forensisch arts en een forensisch verpleegkundige lichamelijk onderzoek. Dit gebeurt bij de GGD in een speciaal ingerichte kamer, maar het kan ook in een ziekenhuis of verpleeghuis. De arts onderzoekt het lichaam van top tot teen. De verpleegkundige begeleidt de persoon en maakt foto’s. De rapportage is uitgebreid en gericht op bruikbaarheid in een eventuele strafzaak.

Een verwijzer kan bij twijfel ook een telefonisch consult vragen, anoniem een casus overleggen of foto’s laten beoordelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top