Partner
nieuws

Organiseer je in netwerken en maak ketenzorg echt effectief

Organiseer je in netwerken en maak ketenzorg echt effectief

Langzaam maar zeker kantelt de zorg richting ketens over de klassieke lijnen heen. Netwerken spelen hier een cruciale rol. Substitutie is belangrijk maar niet voldoende.

Duurzame ketens transformeren vanuit het motto ‘stoppen met het oude en ruim baan voor het nieuwe’. Waar substitutie nog ging over overdracht van zorg, gaat het in netwerken om een gezamenlijke waarde creatie voor de patiënt. De juiste zorg op het juiste moment is hier de grootste uitdaging. Substitutie wordt dan een middel / oplossing en geen doel op zich. Duurzame en succesvolle ketens investeren juist ook voor in de keten en leveren zo vanzelf een bijdrage aan een meer doelmatige organisatie van de zorg. Maar wel in de juiste volgorde!

Naast het proces denken, met lean als optimalisatiemiddel, komen er nu nieuwe denkmodellen gebaseerd op netwerk denken. Wat maakt netwerk denken nou zoveel anders dan proces denken? Proces denken is vaak gericht binnen één organisatie en daarmee zijn de belangen gelijk en anders vanuit de hiërarchie gelijk te schakelen. Bij een netwerk organisatie gaat het juist om draagvlak en gelijkgestelde belangen.

Als fluent zijn we druk bezig met een aanpak om netwerken succesvol te laten werken. Binnenkort hierover meer maar voor nu al een top 5 succesfactoren voor het opzetten van netwerkorganisaties.

 1. Besteed tijd aan elkaars belangen.
  Het begint met begrip voor de uitgangsituatie en het begrijpen van elkaars belangen.
 2. Ken je keten en/of netwerk volledig
  Breng de keten in kaart en snap hoe het geheel werkt. Ben transparant en zorg voor een totaal overzicht.
 3. Denk vanuit de patiënt en vanuit een patiëntervaring
  Dit is de verbindende factor en het werken vanuit een patiënt journey zorgt voor de inrichting van een duurzaam nieuw behandelproces
 4. Beelden en feiten (facts & figures)
  Verzamel informatie over de gehele keten zodat helder is wat de impact van verandering is voor alle partijen. Over hoeveel patiënten gaat het? Hoeveel omzet gaat hiermee gepaard? Welke capaciteiten zijn benodigd? Allemaal relevante informatie om weloverwogen besluiten te nemen.
 5. Neutraliseer budgettaire prikkels
  En wellicht de meest ingewikkelde, het opzetten van een netwerk organisatie vergt een budget neutrale aanpak met ondersteuning van zorgverzekeraars en/ of bovenliggende partijen. Transformeer in een aantal jaren naar een netwerkorganisatie

Fluent lanceert binnenkort een aanpak waarbij we zorgpartijen en hun omgeving ondersteunen om in zorgnetwerken succesvol te zijn. Of dit nu over spoedzorg, integrale geboortezorg of regionale zorgnetwerken gaat, we hebben een aanpak die integraal werkt. Rome was niet in één dag gebouwd, maar iemand heeft wel de eerste steen gelegd.

Wil je meer weten over onze aanpak of ervaringen hiermee in het veld, neem dan contact op met Erwin of Geert via erwin@fluent.nl of Geert@fluent.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top