ACTUEEL

Opvragen van medisch kinddossier niet eenvoudig

Het opvragen van medisch dossiers van kinderen bij een consultatiebureau of GGD is niet eenvoudig, blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Een derde van de aanvragers lukte het zelfs helemaal niet om een kopie te krijgen van het dossier.

Voor de steekproef vroegen 22 ouders het dossier op van hun kind en vier volwassenen vroegen het dossier op van hun jeugdjaren. Negen van de 26 aanvragers lukte het niet om een kopie te krijgen, ondanks herhaalde verzoeken. Zeven van de zeventien aanvragers die wel succesvol waren, moesten langer dan de maximale termijn van vier weken wachten.

Recht op inzage

In het ‘Digitale Dossier Jeugdgezondheidszorg’ wordt medische informatie bijgehouden over gezondheid en ontwikkeling. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst hebben patiënten recht op inzage en een kopie van dit dossier, maar niet alle zorgverleners bleken hiervan op de hoogte. Ook de aanvraagprocedure is niet voor alle zorgverleners duidelijk. Vier deelnemers aan de steekproef moesten, ten onrechte, eerst een afspraak met de jeugdarts inplannen voordat zij hun dossier meekregen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘In 2014 lieten wij al zien dat huisartsen hoge drempels opwerpen als patiënten hun medisch dossier opvragen. En in 2016 was het bij ziekenhuizen niet anders. En nu blijkt weer dat het moeilijk is om inzage te krijgen in het kinddossier. Wij zullen er dan ook bij de beroepsorganisaties op aandringen dat zij hun achterban in beweging zetten om dit te verbeteren."

Niet compleet

Het blijkt niet alleen lastig om dossiers in handen te krijgen, ze zijn ook niet altijd compleet. In vier van de zeventien ontvangen dossiers bleken fouten te zitten of ontbraken belangrijke gegevens: twee keer miste informatie over een allergie, één keer over astma en in één dossier stonden inentingen niet goed genoteerd.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top