Tech

Gebruik e-health in gehandicaptenzorg neemt toe

Begeleiders maken steeds meer gebruik van computers, internet en toezichthoudende technieken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebruik van medicijndispensers neemt toe in deze sector.

Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL, uitgevoerd in het kader van de eHealth-monitor 2017.

De onderzoekers zien een toename van het gebruik van e-health in de zorg in het algemeen en specifiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo gebruikt een meerderheid van de begeleiders vaak een computer of een tablet om informatie op te halen uit het cliëntendossier of om zorggerelateerde informatie op te zoeken op internet. Ook het gebruik van toepassingen voor zorg op afstand en medicatieveiligheid nemen toe.

Beeldbellen

Bijna driekwart van de begeleiders geeft aan dat zijzelf of collega’s gebruikmaken van toezichthoudende technieken, zoals personenalarmering of videobewaking. Vergeleken met 2015 steeg het aantal begeleiders dat gebruik maakt van beeldbellen. Beeldbeltoepassingen zorgen voor extra contactmomenten. Technieken zoals videobewaking dragen bij aan toezicht in de nacht.

Ook maken begeleiders, in vergelijking met 2015, vaker gebruik van medicijndispensers. Met dit apparaat krijgt een cliënt een signaal wanneer de medicijnen ingenomen moeten worden. De medicatie rolt automatisch op het juiste tijdstip in een zakje uit het apparaat. Dit verkleint de kans op fouten of het vergeten van de medicatie.

Onderzoek

Volgens de onderzoekers is nader onderzoek nodig om meer zicht te krijgen op de mate waarin verschillende e-health-toepassingen bijdragen aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo ontbreekt informatie over hoe cliënten en begeleiders het gebruik van verschillende toepassingen ervaren en de mate waarin zij in staat zijn hiermee te werken.

Ook is het volgens Nictiz en het NIVEL zinvol om na te gaan wat de ervaringen zijn in het gebruik van toezichthoudende technieken. "Zeker gezien recente discussies over de veiligheid van deze technieken en de verhouding tussen inperking en verruiming van de vrijheid van mensen met een verstandelijke beperking."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top