HRM

Ziekenhuizen krijgen premie voor gezond en veilig werken

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) geeft vier ziekenhuizen een bijdrage in het kader van de stimuleringsregeling Veilig en gezond werken. Het gaat om het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Deurne, Adelante zorggroep in Den Haag, het Sint Antoniusziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein en Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag.

Dat meldt StAZ op 23 januari via haar website. Het gaat om stimuleringspremies voor vier projecten om medewerkers nog meer bewust te maken van het belang van gezond en veilig werken.

Werkdruk

Zo organiseert het Centrum Ontwikkelen en Opleiden van het Elkerliek Ziekenhuis een training ‘Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’. Bij de Adelante zorggroep in Den Haag is er een hoge werkdruk onder specialisten die medische eindverantwoordelijkheid hebben, en er komt regelmatig langdurige uitval voor. De zorggroep wil het bestuur, lijnmanagement en de stafdiensten bewust maken van de relatie tussen werkdruk en bevlogenheid. Dat gebeurt door onderzoek, leerprogramma’s en een vast aanspreekpunt voor specialisten.

Inzetbaarheid

Het Sint Antonius brengt oudere patiënten in beweging onder begeleiding van fysiotherapie en e-learning. Hierdoor wordt de fysieke overbelasting voor zorgmedewerkers ook verminderd. Het Haaglanden Medisch Centrum ontwikkelt een instrument dat zorgt voor een betere balans tussen belasting en belastbaarheid van de medewerkers: een goede verdeelsleutel waarmee het ziekenhuis de ureninzet per medewerker bepaalt aan de hand van de patiëntenstroom, de leeftijd van medewerkers en de complexiteit van de zorg op een afdeling. Met dit instrument wil het ziekenhuis ook de duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen vergroten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top