Vastgoed

Oldenzaal ziet tekort aan zorgwoningen toenemen

Oldenzaal ziet tekort aan zorgwoningen toenemen

In Oldenzaal ontstaat de komende jaren een flink tekort aan zorgwoningen. Onder meer het aantal aanleuningen en woningen voor verpleeghuiszorg blijft achter bij de vraag.

Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente, verzekeraar Menzis en andere betrokken partijen naar de behoefte van wonen en zorg in Oldenzaal.

Voor ouderen geldt dat de vraag naar woningen die al geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen toeneemt. Ook is er behoefte aan nieuwe woonvormen met levensloopgeschikte woningen, zoals het hofjeswonen en andere vergelijkbare concepten.

Voor inwoners die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben of een verstandelijke beperking hebben is momenteel al een tekort aan woonruimte. Dit tekort speelt zowel in instellingen als in beschutte woonvormen met begeleiding aan huis. Ook is meer woonruimte nodig voor jongeren die uit jeugdzorg komen, al dan niet met begeleiding. Daarnaast zijn er woningen nodig die ruim genoeg zijn voor pleeggezinnen of om in te zetten als gezinshuis.

De opgave ligt volgens de gemeente in het aanpassen van bestaande woningen en vastgoed en bij nieuwe plannen rekening te houden met de toekomstige vraag.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top