ACTUEEL

Altrecht en Lister starten integrale wijkaanpak ggz

Ggz-organisaties Altrecht en Lister gaan samenwerken op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in de wijk. Speciale gebiedsteams ggz gaan inwoners met een ernstige psychische aandoening behandeling en begeleiding bieden dichtbij huis.

De gebiedsteams bestaan uit medewerkers van behandelteams van Altrecht en de ambulante teams van Lister. De teams werken nauw samen met huisartsen, buurtteams en andere betrokkenen in de wijk. Hierdoor sluit de zorg volgens de organisaties beter aan bij wat mensen nodig hebben, doordat cliënten sneller en meer op maat worden ondersteund.

De nieuwe integrale specialistische aanpak van de teams moet ervoor zorgen dat problemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden. Bovendien worden meerdere zaken gelijktijdig aangepakt, zoals de hulp bij de psychiatrische aandoening, een zoektocht naar werk, financiën op orde houden en het opbouwen van een sociaal netwerk. Omdat de zorg in de wijk aangeboden wordt, blijkt het volgens de initiatiefnemers  ook gemakkelijker om psychische zorg te geven aan mensen die daar een hoge drempel bij ervaren. De versterking van de zorg- en ondersteuningsstructuur in de wijk helpt bovendien bij de aanpak van personen met verward gedrag en de vernieuwing van het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, zo is de verwachting.

Teams

Er komen acht gebiedsteams van Lister en Altrecht in de stad Utrecht en tenminste drie in de regio Lekstroom. Later dit jaar gaan ook medewerkers van de poliklinieken van Altrecht en nog meer medewerkers van Lister werken met de gebiedsteams. Bij de aanpak zijn naast Lister en Altrecht onder meer cliëntenorganisaties, de gemeente Utrecht, Zilveren Kruis, Kwintes en Jellinek betrokken. In andere gemeenten rondom Utrecht werken Kwintes en Altrecht samen om een meer gebiedsgerichte manier van werken te realiseren.

Op dit moment worden begeleiding en behandeling van cliënten gefinancierd uit de Wmo en de Zorgverzekeringswet. De gemeente Utrecht en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben mogelijk gemaakt om in 2017 met succes te experimenteren met deze nieuwe aanpak in de proeftuinen ggz in Lunetten en Overvecht. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top