ACTUEEL

Philips en Hartstichting werken samen aan brede cardiozorg

Niet hoogdravend, maar een aantal simpele, laagdrempelige oplossingen voor cardiozorg in de breedte, daar willen Philips en de Hartstichting de komende drie jaar aan werken. Samen zijn zij een strategische samenwerking gestart om het leven van hart- en vaatpatiënten en risicogroepen te verbeteren.

Henk Valk, CEO Philips Benelux, en Floris Italianer, directeur van Hartstichting, hebben op 24 januari de samenwerking getekend in het hoofdkantoor van Philips in Eindhoven. De partijen zetten in op drie pijlers, zo vertellen Valk en Italianer: op bewustwording en bevordering van gezonde leefstijl bij minimaal 100.000 huishoudens, op het uitbreiden van een landelijk netwerk van AED’s en hulpverleners en op het intensief samenwerken aan innovaties en technieken in de cardiozorg. Dat kan 2500 mensenlevens per jaar schelen.

Bewustwording

Floris Italianer: “Zo’n 80 procent van de hart- en vaataandoeningen hebben te maken met leefstijl. Op een aantal gebieden zie je dat winst wordt geboekt, bijvoorbeeld roken. Tegelijkertijd zie je dat gezond voedsel veel duurder is dan slechte voeding. Soms is het dweilen met de kraan open.” Philips en de Hartstichting willen de bewustwording vergroten, onder andere door campagnes, maar ook door door dataverzameling. De inzet van zelfmeetapparatuur willen ze daarbij motiveren. Henk Valk: “Philips heeft ervaring in distributie van apparaten. De apparatuur is makkelijk te gebruiken en goedkoop. Nu gaat het er om de mensen te verleiden om de metingen ook echt te doen.”

AED’s

Een van de belangrijkste campagnes de komende tijd, is het beschikbaar en bereikbaar maken van reanimatieapparatuur. Het doel is om het aantal geregistreerde AED’s in het reanimatieoproepsysteem uit te breiden naar minimaal 30.000, zodat in 2018 landelijke dekking wordt gerealiseerd door middel van een zes-minuten-zone – want dat is de cruciale tijd om uit een kritieke situatie te komen. Er zitten best wat haken en ogen aan dat plan, zegt Italianer. “Er zijn naar schatting 100.000 AED’s in Nederland, maar er staan er maar 12.000 geregistreerd. Dat betekent dat we nog 18.000 moeten registreren.” Dat zijn niet perse nieuwe apparaatjes, legt Henk Valk uit. “Veel AED’s hangen binnen achter slot en grendel. Die moeten we buiten gaan hangen.” Een belangrijke drempel is daarbij genomen, door een wetswijziging vorig jaar. Valk: “Gebruik van een AED kost best wat. De eigenaar moest later de kosten terugvorderen bij de patiënt met een hartaanval. Je begrijpt dat dat best pijnlijk kan zijn, zeker als patiënt is overleden. Door de wetswijziging kan de AED-eigenaar de kosten terugvorderen bij de staat.”
Er wordt een aanmeldcampagne opgezet, om bestaande AED's aan te melden in het reanimatie-oproepsysteem en 24/7 beschikbaar te maken. Maar ook werken Philips en de Hartstichting samen om het gezamenlijk aanschaffen van een BuurtAED te faciliteren. Ook willen ze apps ontwikkelen zodat snel duidelijk is waar de openbare AED’s hangen en waar de hulpverleners zijn die er mee kunnen reanimeren, vertellen Valk en Italianer.  

Cardiolab

Ten slotte gaan de Hartstichting en Philips samenwerken op het gebied van innovaties en technologieën die kunnen bijdragen aan betere cardiologische behandelingen. Zo vindt onder meer uitwisseling plaats van kennis, expertise en resources op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis. “De Hartstichting en Philips Design werken samen met de TU Delft binnen het Cardiolab”, vertelt Valk. Daar wordt slimme technologie ontwikkeld om hart- en vaatziekten vroegtijdig op te sporen en patiënten beter te behandelen. Denk aan een sensorarmband die boezemfibrilleren detecteert, maar ook aan big data om ziektes beter te begrijpen.

Selfish

Philips gaat de samenwerking niet aan om meer apparaatjes te kunnen fabriceren, zo benadrukt Henk Valk. “Primair willen we de juiste oplossingen bij hartproblemen bieden en daarna willen we de wereld laten zien dat wij die oplossingen hebben en willen verkopen. Want we kunnen het niet gratis doen.” Wat Philips Benelux wel doet is medewerkers betaald verlof geven om zich in te zetten voor fondsen als de Hartstichting, bijvoorbeeld door te collecteren. Henk Valk: “Dat is belangrijk en vooral ook leuk om te doen, in die zin zijn wij ook wel een beetje selfish.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top