ACTUEEL

Amarant start bv met ouders

Per 1 januari is Self BV van start gegaan. Self is een samenwerkingsverband van een aantal besturen van initiatieven van ouders en de Amarant Groep.

Dat heeft Stichting Amarant Groep bekend gemaakt. Self heeft 65 medewerkers verspreid over 8 locaties en een omzet van 3 miljoen euro. Self wordt als bv ingericht waarin de ouderinitiatieven als coöperatie gaan deelnemen. De ouderinitiatieven blijven als zelfstandige organisaties bestaan en behouden zo hun positie en volledige autonomie. Self BV heeft 2 aandeelhouders: Amarant Groep en de coöperatie.

Omgeving

Cliënten en hun ouders willen meer invloed hebben op kwaliteit van zorg en op de omgeving waarin dat gebeurt. Professionals willen regelruimte om vanuit hun eigen kracht hun vak te kunnen uitoefenen en een plezierige werkomgeving te creëren. Om dat in een krappe arbeidsmarkt mogelijk te blijven maken creëert Self een omgeving waar participatie normaal is en partijen samen keuzes maken over de zorg.

Regelruimte

Amarant speelt hiermee in op de nieuwe bepalingen van het Wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling 2018. Daarin wordt aangegeven dat cliënten meer te zeggen krijgen over het beleid van zorginstellingen. De besturen van ouderinitiatieven, maar ook de teams, hebben de laatste jaren meerdere keren aangegeven behoefte te hebben aan meer eigen regie en regelruimte.

Zeggenschap

De oprichting van Self levert een omgeving op waarin geformaliseerd is dat er meer regelruimte en grotere keuzevrijheid voor cliënten, ouders/besturen en medewerkers is. Cliënten hebben maximale regie om zelf te bepalen wanneer, welke dienstverlening geleverd mag worden. Naast opdrachtgeverschap hebben ouders en besturen zeggenschap op beleidsthema’s binnen de bv.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top