HRM

Bruins: regio is aan zet bij oplossen huisartsentekort

Het is de verantwoordelijkheid van de regio om het voor huisartsen aantrekkelijk te maken om daar te komen werken. Van een tekort kan geen sprake zijn, aangezien er in Nederland voldoende huisartsen zijn opgeleid.

Dit schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Leendert de Lange.

De Kamerleden stelden de vragen onder meer naar aanleiding van een bericht in de Leeuwarder Courant over het huisartsentekort in Leeuwarden. Huisartsen aldaar spraken eind september 2017 van een crisissituatie. Van de ruim veertig huisartsen in Leeuwarden, nam nog maar een enkele nieuwe patiënten aan. Ook de rest van Friesland krijgt de komende jaren te maken met tekorten, waarschuwden de huisartsen. De komende tien, vijftien jaar zou bijna de helft van de Friese huisartsen verdwijnen, onder meer vanwege pensionering.

Opleiding

Volgens Bruins moet het momenteel echter voor iedereen in Nederland mogelijk zijn om met een zorgvraag bij een huisarts terecht te kunnen. "In Nederland hebben wij voldoende huisartsen opgeleid", schrijft hij. "Mijn ambtsvoorganger heeft de afgelopen jaren zelfs meer opleidingsplaatsen voor huisartsen beschikbaar gesteld dan het Capaciteitsorgaan adviseerde."

Daar waar het lastiger is om een huisarts te vinden, is het volgens de minister aan de regio om naar een oplossing te zoeken. Bruins voert dan ook geen overleg met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en zorgverzekeraars om het tekort aan huisartsen in de regio’s op te lossen. "Juist ook omdat er landelijk geen tekort aan huisartsen is, maar dat in enkele regio’s problemen met opvolging zich voordoen. De regio is zelf aan zet om het aantrekkelijk te maken dat huisartsen daar willen komen werken."

Verzekeraar

Bruins wijst op de rol die zorgverzekeraars mede vanwege hun zorgplicht kunnen spelen in het toegankelijk houden van de huisartsenzorg in de regio. Zij kunnen bijvoorbeeld bemiddelen wanneer een patiënt zich in de situatie bevindt waarbij het niet lukt om een nieuwe huisarts te vinden. Volgens de minister onderneemt De Friesland Zorgverzekeraar in Friesland al een aantal jaren concrete acties om de continuïteit van huisartsenzorg ook op de lange termijn te waarborgen. Zo investeert de verzekeraar in de inzet van praktijkmanagers die de samenwerking tussen de praktijken moeten gaan realiseren. Ook werken betrokkenen in de provincie op initiatief van De Friesland aan een actieplan om de tekorten aan te pakken. Dit plan moet komend voorjaar gereed zijn.

Het is volgens Bruins bovendien van belang om ervoor te zorgen dat huisartsen zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan patiëntenzorg. Hier wordt onder meer invulling aan gegeven met de initiatieven rond het verlagen van de regeldruk en het in de bekostiging mogelijk maken dat huisartsen een praktijkmanager kunnen aanstellen voor het overnemen van niet-patiëntgebonden taken. Ook samenwerking tussen huisartsen, andere eerstelijnszorgverleners en gemeenten moet eraan bijdragen dat de huisarts er niet alleen voor staat en de patiënt gericht kan verwijzen naar een andere zorg- of hulpverlener, aldus de minister.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top