Finance

'Accountants moeten aanschuiven bij schrapsessies'

'Accountants moeten aanschuiven bij schrapsessies'

Ook accountants moeten een rol krijgen in de schrapsessies om de regeldruk te beteugelen. Dat zei minister Bruins van Medische Zorg en Sport op 31 augustus in de Tweede Kamer, naar aanleiding van kamervragen over de lastendruk in de zorg.

De schrapsessies, waarin het ministerie om tafel gaat met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders, zijn inmiddels begonnen. VVD-kamerlid Aukje de Vries stelde tijdens het debat voor om ook accountants bij die sessies uit te nodigen en Bruins ging daarmee akkoord, zo schrijft het NBA-platform Accountant.nl.

Een van de redenen voor het debat was de forse toename van accountantskosten in de zorg. Uit een analyse van Intrakoop blijkt dat die met meer dan 10 procent zijn gestegen. Dat komt omdat accountants steeds meer werk krijgen en dus meer uren maken. Het uurtarief is niet significant veranderd. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft hierover al meerdere malen aan de bel getrokken, aldus Accountant.nl.

Zelfonderzoek

Een oplossing om accountantskosten te voorkomen ligt in horizontaal toezicht, zo betogen partijen in de Tweede Kamer. Bij horizontaal toezicht werken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om, op basis van vertrouwen en transparantie, de rechtmatigheid aan de voorkant te waarborgen. Bruno Bruins is het daarmee eens. Hij baseert zich op eerdere goede ervaringen met horizontaal toezicht in onder andere ziekenhuis Rijnstate. Daar daalde het aantal herdeclaraties. Bruins zegt horizontaal toezicht in ziekenhuizen en zelfonderzoek in de ggz te willen uitbreiden. Bij zelfonderzoek toetsen de zorgorganisaties zelf hun declaraties, naar aanleiding van controlepunten van de zorgverzekeraars.

Het is de bedoeling dat in 2020 zo'n 80 procent van de ziekenhuizen horizontaal toezicht toepast, stelt de minister. Hij wil daarvoor een stimuleringsregeling treffen met een uiteindelijke overgangsregeling, waarna zorgverzekeraars en aanbieders het zelf gaan financieren. Na de ziekenhuizen en de ggz wil Bruins horizontaal toezicht en zelfonderzoek gaan uitrollen in andere zorgsectoren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top