ACTUEEL

ADRZ kampt met krapte aan bedden door griepepidemie

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes kampt sinds vorige week met grote drukte als gevolg van de toestroom van patiënten met griep. Er melden zich meer patiënten dan normaal op de spoedeisende hulp. Verschillende afdelingen hebben te maken met een krapte aan bedden. Daarnaast loopt ook het ziekteverzuim van medewerkers in het ziekenhuis op.

Bij het ADRZ is al geruime tijd een crisismanagementteam (CMT) geformeerd die de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. Het ziekenhuis kijkt naar de flexibele inzet van personeel en medisch geschoolde stagiaires. Daarnaast is de hulp van het Nederlandse Rode Kruis ingeroepen. Een aantal vrijwilligers komt helpen met allerlei, niet-medische, hand- en spandiensten.

Patiënten melden zich op de spoedeisende hulp met het influenzavirus, norovirus, rotavirus of RS-virus. Het ziekenhuis neemt patiënten die mogelijk drager van één van de genoemde virussen zijn, in aparte kamers op om besmetting van andere patiënten te voorkomen. 

Operaties

Mocht de drukte verder toenemen dan kan ADRZ besluiten om geplande operaties die niet acuut of spoedeisend zijn, te verplaatsen naar een andere datum. Ook kan het ziekenhuis besluiten om patiënten over te plaatsen naar andere locaties van het ADRZ of andere ziekenhuizen.

Ziekenhuizen in de omliggende regio’s kampen al enkele weken met drukte. Het ADRZ heeft de afgelopen weken patiënten uit Zuid-Holland en Brabant opgenomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top