ACTUEEL

'Hoger risico op medische missers bij multidisciplinaire aanpak'

De betrokkenheid van meerdere specialismen bij de behandeling van een patiënt levert een hoger risico op potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade op. Dit blijkt uit onderzoek van Rebecca Baines, waarop zij op 8 februari promoveert aan het VUmc.

Betrokkenheid van meerdere specialismen bij de behandeling van een patiënt is vaak noodzakelijk en heeft als doel multidisciplinair de best passende zorg te leveren voor patiënten met complexe of meervoudige problemen. Baines constateert in haar onderzoek dat dit ook het risico op potentieel vermijdbare schade voor de patiënt kan opleveren, ook na correcties voor factoren die complexiteit van een patiënt en complexiteit van zorg weergeven.

Bewustzijn

Baines: "Bewustzijn dat deze werkwijze mogelijk ook risico’s op schade voor een patiënt met zich meebrengt is van belang, zodat extra aandacht besteed kan worden aan onderlinge communicatie en samenwerking." Verder onderzoek is volgens haar nodig om de onderliggende oorzaken te achterhalen.

Zorggerelateerde schade wordt gezien als onbedoelde schade aan een patiënt – veroorzaakt door een zorgverlener of zorgorganisatie - die resulteert in tijdelijke of permanente schade, overlijden of verlengd verblijf in het ziekenhuis. 

Voor het onderzoek hebben verpleegkundigen en medisch specialisten tussen 2004 en 2012 in totaal 16.000 patiëntendossiers beoordeeld in Nederlandse ziekenhuizen. De resultaten komen voort uit de Monitor Zorggerelateerde schade, uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL en het EMGO+ instituut van het VUmc.

Schade

Ruim duizend patiënten overleden tussen half 2015 en half 2016 aan schade die zij in het ziekenhuis opliepen en die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden, zo bleek eind 2017 uit de Monitor Zorggerelateerde Schade. In één jaar is 3,1 procent van de overlijdens in ziekenhuizen als vermijdbaar aangemerkt. 

Ten opzichte van de vorige meting, in de periode half 2011 tot half 2012, is de omvang van de potentieel vermijdbare sterfte niet verder gedaald, maar vrijwel gelijk gebleven. "Een mogelijke verklaring hiervoor zijn complexere patiënten die een intensievere monitoring nodig hebben, zodat mogelijke complicaties snel worden gezien en behandeld", aldus hoogleraar patiëntveiligheid en directeur van het NIVEL Cordula Wagner.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top