ACTUEEL

Brancheorganisaties: twijfels over RVZ-advies

De KNMG, V&VN, de Orde van Medisch Specialisten en De Jonge Orde hebben twijfels over de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aanbeveling om de numerus fixus voor de opleiding geneeskunde los te laten. De RVZ bracht vrijdag 29 januari het rapport ‘Numerus fixus geneeskunde: loslaten of vasthouden’ uit.

Opleiden voor werkloosheid

De Jonge Orde vindt het rapport van de RVZ ‘op vele punten’ onvoldoende uitgewerkt. Volgens de belangenbehartiger  van de toekomstige medisch specialisten worden de studenten “voor een belangrijk deel wordt opgeleid voor toekomstige werkloosheid.” De KNMG stelt dat de artsenopleiding te duur is om op te leiden tot werkloosheid.

Kwaliteitsverlies opleiding

Daarnaast kan het loslaten van de numerus fixus en het verruimen van de opleiding voor een kwaliteitsverlies van de studie geneeskunde en de opleiding tot medisch specialist zorg, vinden De Jonge Orde en de KNMG. De Jonge Orde ziet meer in een oplossing op maat, omdat er in een beperkt aantal gebieden, zowel geografisch als in medisch specialismen, sprake is van een tekort. “Voorkomen moet worden dat vanwege  een specifiek probleem een generiek probleem wordt gecreëerd.”

Herinrichting

De Orde van Medisch Specialisten wil het Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen niet anders inrichten en onafhankelijk maken. Als de minister de leden aanwijst, hoe kan het Capaciteitsorgaan dan onafhankelijk zijn, vraagt de Orde zich af. De Jonge Orde pleit voor een herinrichting van de selectie van studenten op basis van de mogelijkheden van de student en minder op basis van cijferlijsten. Aios mee laten betalen aan hun opleiding vindt de belangenbehartiger volstrekt onbespreekbaar.

Rol verpleegkundigen

Atie Schipaanboord, directeur V&VN, betwijfelt of het loslaten van de numerus fixus tot het oplossen van de tekorten in de zorg, tot meer marktwerking, en een efficiënter inzetbaarheid van de professionals leidt. Er moeten weliswaar artsen bijkomen, maar het RVZ-advies gaat voorbij aan de verpleegkundigen die juist steeds meer taken van artsen overnemen. Schipaanboord: “De gemiddelde substitutie van taken van medisch specialisten naar verpleegkundig specialisten is zes procent. Laten we deze ontwikkeling verder doorzetten en in beleid en regelgeving verder stimuleren.”

Veranderende zorgbehoefte

Ook de KNMG denkt dat het opleiden van meer artsen geen oplossing biedt voor de veranderende zorgbehoefte in de samenleving. “Enige verruiming van de numerus fixus is wellicht nodig vanwege de groeiende zorgvraag, maar principieel ziet de KNMG meer in taakherschikking.” Volgens de KNMG is er een andere verdeling van specialismen en een toename van andere beroepen nodig. Evenals V&VN pleit de KNMG voor de inzet van verpleegkundig specialisten voor generalistische zorgtaken.

Verruiming capaciteit

De Orde van Medisch Specialisten kan zich grotendeels vinden in het RVZ-advies. De Orde pleit voor een verruiming van de capaciteit van vervolgopleidingen tot medisch specialist met drie tot zes procent , afhankelijk van het specialisme. Hiermee hoopt de Orde de specialisten te kunnen ontlasten zodat er meer tijd is voor de patiënt, administratie, onderlinge communicatie en communicatie met andere zorgverleners.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top