ACTUEEL

UMC Utrecht trekt seksebalans in top gelijk

Het aantal vrouwelijke leidinggevenden in de (sub)top van het UMC Utrecht is gestegen naar 50 procent. Het academisch ziekenhuis spreekt van “een mooie mijlpaal in het streven naar een organisatie waarin voor iedereen gelijke kansen en mogelijkheden zijn”.

De gelijke man-vrouwbalans is te danken aan een grote toename van vrouwelijke leidinggevenden in het afgelopen jaar. De sekseverhouding in top en management is nog geen weerspiegeling van de werkvloer; van alle medewerkers is 70 procent vrouw.

Binnen de wetenschappelijke staf liggen de verhoudingen vooralsnog anders. Het percentage vrouwelijke hoogleraren verbonden aan het UMC Utrecht was eind 2017 26 procent. Het ziekenhuis streeft er naar dat eind 2020 ruim één op de drie hoogleraren (35 procent) vrouw is. De raad van bestuur mikt op een balans tussen mannelijke en vrouwelijke hoogleraren en heeft goede verwachtingen dat dit percentage in de komende jaren verder zal oplopen.

Diversiteit

Gender is niet het enige thema waarop het UMC Utrecht naar gelijkheid streeft. Vanuit diversiteit en inclusie streeft het ziekenhuis naar een cultuur waarin mensen werken die met elkaar een afspiegeling vormen van de samenleving. Het UMC Utrecht wil een huis zijn waar patiënten, medewerkers en studenten zich erkend en herkend voelen. Factoren als gender, afkomst, geaardheid, religie, functie beperking of leeftijd mogen in het UMC Utrecht geen rol spelen bij groei en carrièremogelijkheden. UMC Utrecht benadrukt dat alle medewerkers door hun werkzaamheden een bijdrage leveren aan de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten en de gezondheid van mensen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top