HRM

Overleg over nieuwe cao UMC opgeschort tot 14 maart

Het overleg over een nieuwe cao UMC is tot 14 maart opgeschort. De werkgevers, verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), hebben tijd nodig voor het formuleren van een nieuwe inzet voor de cao-onderhandelingen. De huidige plannen van de NFU leiden volgens de vakbonden tot het 'tegen elkaar uitspelen van jong en oud'.

Op donderdag 8 februari vond het eerste overleg plaats over een nieuwe cao. Die gesprekken stonden onder meer in het teken van een gezamenlijke ambitie op het gebied van behoud van medewerkers. De bonden zagen die ambitie echter niet terug in de onderhandelingsinzet van de NFU, waarop de federatie besloot een nieuwe inzetbrief te formuleren. Hierin worden ook de gezichtspunten van de werknemersorganisaties meegenomen, meldt de NFU. In het nieuwe voorstel wordt duurzame inzetbaarheid van alle umc-medewerkers een belangrijk thema. Het geplande cao-overleg van 21 februari gaat niet door. De onderhandelingen worden vervolgd op 14 maart. 

Nachtdienst

Nursing meldt dat onder meer het voornemen van de umc's om de leeftijdsgrens voor nachtdiensten op te rekken op weerstand van de vakbonden stuitte. Momenteel zijn werknemers van umc’s vanaf hun 57e vrijgesteld van nachtdiensten. De werkgevers willen deze grens verleggen, tot vijf jaar voor de aow-leeftijd. De bonden vinden dat de werkgevers op deze manier "jong en oud tegen elkaar uitspelen", schrijven zij in een gezamenlijke verklaring.

Volgens de NFU past het oprekken van de leeftijdsgrens binnen een evenwichtiger generatiebeleid. De werkgevers zouden veel signalen krijgen dat "het vele onregelmatige werk regelmatig zou leiden tot overbelasting van jongere medewerkers, in de fase dat ze druk zijn met de zorg voor een gezin". NU’91, de vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden, liet eerder weten dat het oprekken van de leeftijdsgrens voor verpleegkundigen een 'no go' is. "De vrijstelling is eerder van 55 jaar naar 57 gegaan. Wij denken dat de werkgevers hier niets mee oplossen. Het ziekteverzuim onder 55-plussers zal toenemen. ’s Nachts werken is een zware fysieke belasting. Als zij uitvallen, hebben we nog een probleem erbij."

Generatiebeleid

De werknemersorganisaties kwamen in aanloop naar de onderhandelingen met een gezamenlijk plan voor cao-afspraken. Zij pleiten onder meer voor een generatiebeleid op basis van vrijwilligheid. Volgens Rolf de Wilde van NU'91 kan dit bijvoorbeeld inhouden dat 60-plussers ervoor kunnen kiezen minder uur te gaan werken. In de cao Ziekenhuizen is een dergelijke regeling al ingevoerd. "Vorm het persoonlijk budget om tot een generatieregeling", stelt hij voor tegenover Nursing. De bonden zetten verder in op een loonstijging van 3,5 procent, het recht op opleiden en ontwikkelen, en het aanpakken van de werkdruk.

De cao voor de umc’s liep eind 2017 af. Een nieuwe cao zal met terugwerkende kracht gelden vanaf januari 2018.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top