Finance

DSW en UMCG komen er niet uit bij zorginkoop

Zorgverzekeraar DSW en het UMCG hebben alsnog geen overeenstemming kunnen bereiken over een contract voor 2018. Dat blijkt uit het laatste gesprek tussen de partijen, op 15 februari.

Dat meldt het UMCG op 16 februari. DSW-verzekerden worden gewoon behandeld in het Groningse academische ziekenhuis, maar patiënten zullen zelf de rekening ontvangen die ze moeten indienen bij DSW. Deze patiënten hoeven pas te betalen als DSW de rekening heeft vergoed. Het UMCG wil ook juridische ondersteuning bieden aan DSW-verzekerden die problemen krijgen met het declareren. DSW-verzekerden die nu in behandeling zijn bij het UMCG of staan ingepland worden binnenkort per brief geïnformeerd. 

Tarieven

Chris Oomen, topman van DSW, verklaart desgevraagd dat de verzekeraar met het UMCG op 'aanmerkelijk slechtere tarieven' uit zou komen dan andere zorgverzekeraars. En in eerste instantie wilde de raad van bestuur helemaal niet onderhandelen. Uiteindelijk gebeurde dat toch. In het laatste gesprek bood het UMCG volgens Oomen een compensatie aan voor de lagere tarieven van de afgelopen jaren, maar die zou niet opwegen tegen de financiële pijn.

Website

Het UMCG is naar de NZa en de ACM gestapt met een melding dat DSW haar verzekerden verkeerd voorlicht. Op de website van de verzekeraar staat dat alle ziekenhuizen gecontracteerd zijn en het UMCG stond ook vermeld in de lijst van ziekenhuizen waar DSW een contract mee had. Wettelijk moest voor 12 november bekend zijn met welke ziekenhuizen verzekeraars contracten hebben. UMCG en DSW waren toen nog in onderhandeling.

Het ziekenhuis ziet de berichtgeving op de website als misleidend. Oomen stelt dat DSW op de website vermeldt met welke ziekenhuis ze in onderhandeling zijn. "We kunnen niet per ziekenhuis de status van die onderhandelingen weergeven. Bovendien: er is nog geen academisch ziekenhuis geweest waar we er in de onderhandelingen niet mee zijn uitgekomen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top