ACTUEEL

BoZ verwerpt ‘rigide maximum’ voor nevenfuncties

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn tegen een verplichte beperking van het aantal toezichtfuncties. Volgens de BoZ komt een dergelijk maximum neer op vernietiging van ‘bestuurlijk en toezichthoudend potentieel’.

Code Tabaksblat

De waarschuwing van de BoZ is terug te lezen in een schriftelijke toelichting op de Zorgbrede Governancecode 2010, gericht aan minister Klink en staatssecretaris Bussemaker. Klink en Bussemaker gaven de BoZ eerder ter overweging om in de nieuwe governancecode het aantal toegestane nevenfuncties van toezichthouders te beperken tot vijf, dit naar voorbeeld van de Code Tabaksblat.

‘Contraproductief’

De BoZ wil de Code Tabaksblat wel als referentiekader hanteren, maar het aantal nevenfuncties niet “rigide vastleggen” . “Naar onze opvatting werkt dit contraproductief en doet het geen recht aan de verantwoordelijkheid van betrokkenen”, aldus de BoZ. “De recent aangenomen motie Irrgang baart ons in dat opzicht zorgen, omdat het er toe leidt dat veel bestuurlijk en toezichthoudend potentieel in Nederland in de toekomst niet meer voor het maatschappelijk belang kan worden ingezet.” Volgens de BoZ stelt de nieuwe code een duidelijke grens, maar wordt de verantwoordelijkheid hier voor gelaten waar deze hoort en het best beoordeeld kan worden.

'Eenzijdige beeldvorming’

In de brief ageert de BoZ tegen de ‘eenzijdige beeldvorming’ rond governance. Volgens de BoZ wordt dit beeld te veel gekleurd door incidenten. “Eén groot incident wordt ten onrechte beleefd als een groot aantal incidenten”, aldus de BoZ. “Het gegeven dat de zorg in Nederland van zeer hoog niveau is, krijgt veel te weinig aandacht.” De BoZ wijst er op dat kwaliteit en veiligheid onderwerpen zijn die in de code verankerd zijn. “Zo moet ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikken over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg.”

‘Maatschappelijk passend’

De BoZ spreekt de hoop uit dat het debat over de beloningen in de zorgsector binnen afzienbare tijd wordt afgerond, maar vindt een wettelijk vastgelegde beloningsnorm geen goed idee. “De nieuwe code bevat de bepaling dat de beloning van de raad van bestuur ‘maatschappelijk passend’ moet zijn”, aldus de BoZ. “Daarop is de sector aanspreekbaar. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een beloning ligt bij de Raad van Toezicht.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top