ACTUEEL

Minister mikt op snellere verantwoording zorgkosten

Minister mikt op snellere verantwoording zorgkosten

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat actie ondernemen om sneller zicht te krijgen op de uitgaven voor medisch specialistische zorg (MSZ) en curatieve ggz. Hij probeert onder meer tijdwinst te realiseren door de verevening te vervroegen. Ook wil hij nagaan of zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer ruimte kunnen krijgen om het begrip rechtmatigheid van declaraties samen in te vullen.

Bruins schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de aanbevelingen van de Commissie Transparantie en Tijdigheid om duidelijkheid te scheppen over de kosten van medisch specialistische zorg en curatieve ggz.

Bruins neemt een aantal aanbevelingen van de commissie over. Naast maatregelen rond het vervroegen van de verevening en rond het begrip rechtmatigheid, gaat hij de Nederlandse Zorgautoriteit vragen om de aanbevelingen van de commissie op het gebied van bekostiging, declaratie en informatie expliciet mee te nemen. "Als de doorontwikkeling leidt tot een declaratiesysteem dat eenvoudig is en gebaseerd is op prestaties die per dag afrekenbaar zijn, is een grote tijdwinst in de beschikbaarheid van goede cijfers over de zorguitgaven mogelijk."

Evenals de commissie ziet de minister heil in de verdere ontwikkeling van horizontaal toezicht, waarbij zorgaanbieders en zorgverzekeraars samenwerken om de rechtmatigheid van zorg en de kosten aan het begin van het proces duidelijk te krijgen. Bruins schrijft: "Het initiatief daarvoor ligt bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Waar nodig kan het kabinet ondersteunen. Ik zal met partijen bespreken wat zij hiervoor aanvullend nodig hebben."

Schadelast

Bruins laat tegelijkertijd weten sommige aanbevelingen niet over te nemen. Een voorbeeld is het advies van de commissie om de ziekenhuisuitgaven anders te definiëren: in plaats van schadelast moeten de kosten die zorgverzekeraars hebben vergoed, de opbrengsten van zorgverzekeraars heten. Niet alleen zal daardoor informatie over de zorguitgaven eerder beschikbaar zijn, ook geeft een andere definitie "een reëler beeld van de bedragen die voor rekening van de burger komen".

Volgens de commissie sluit het woord 'opbrengsten' bovendien beter aan bij het beeld dat verzekerden hebben van zorguitgaven. De minister schrijft dat hij om "diverse redenen" niet voor kiest het centrale begrip in de verantwoording van de zorguitgaven te veranderen, zonder uit te leggen wat die redenen zijn. "Ik zal me wel inspannen om bij de presentatie van de cijfers, bijvoorbeeld in de begroting en het jaarverslag, beter aan te sluiten bij de beleving van de burger."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top