ACTUEEL

Nieuwe methode haalt kwaliteitsuitkomsten uit basisregistratie

Nederlandse maag-darm-leverartsen en rekencentrum LOGEX hebben een nieuwe analyse ontwikkeld om uitkomsten van zorg weer te geven op basis van de al aanwezige basisregistratie van ziekenhuizen. De methode, die Textbook Outcome heet, kan zonder extra registratielast worden toegepast op een groot aantal veel voorkomende medische ingrepen.

Dit meldt LOGEX Healthcare Analytics. De nieuwe methode wordt deze week gepresenteerd in de British Medical Journal (BMJ). 

Textbook Outcome is een samengestelde uitkomstmaat die kijkt of een patiënt optimaal is behandeld. Dat gebeurt aan de hand van gegevens over lengte van het verblijf in het ziekenhuis, het voorkomen van heroperaties of heropnames op de SEH. Deze kunnen worden gehaald uit de registratie die het ziekenhuis toch al vastlegt, bijvoorbeeld voor het declareren van behandeling bij de zorgverzekeraar. Door onderdelen slim te combineren, kunnen de gegevens worden gebruikt voor inzicht in de kwaliteit van zorg. Dat maakt Textbook Outcome tot een regelarme tool voor value based healthcare (VBHC).

Studie

De klinische studie is opgezet met MDL-artsen van het Erasmus MC in Rotterdam en het Diakonessenhuis in Utrecht. In 62 Nederlandse ziekenhuizen zijn ongeveer 45.000 patiënten geanalyseerd die in 2015 een maag-darm-leverbehandeling hebben ondergaan. Daarbij valt te denken aan galstenen, inflammatoire darmziekte of screening voor het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Voor elke patiënt is op vijf specifieke criteria getoetst of is voldaan aan Textbook Outcome. Hierdoor wordt variatie tussen ziekenhuizen duidelijk en kunnen best practises worden aangewezen.

Het is internationaal nog niet vertoond dat gegevens uit de basisregistratie worden gebruikt voor VBHC. Volgens artsen van het Diakonessenhuis en LOGEX is dat te danken aan de hoge kwaliteit van zorgregistratie in Nederland. Het is de bedoeling om de kwaliteitsmetingen via Textbook Outcome straks ook te gebruiken bij chirurgische, urologische of cardiologische ingrepen.   
0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top