ACTUEEL

Zorgboerderijen worden steeds professioneler

Zorgboerderijen in Nederland hebben de laatste jaren een professionaliseringsslag gemaakt. De kwaliteit van zorg is vergelijkbaar met reguliere instellingen. Dat geldt voor verschillende doelgroepen en voor zowel dagbesteding als 24-uurszorg. Het aantal zorgboerderijen blijft stijgen maar ook de vraag naar plaatsen op een zorgboerderij.

Dat blijkt uit Programma Landbouw en Zorg dat ZonMW van 2011 tot 2017 uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Ook het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce Multifunctionele Landbouw werkten mee. Het aantal zorgboerderijen in Nederland wordt geschat op 1100 à 1200. Bij de Federatie Landbouw en Zorg zijn ongeveer 820 boeren aangesloten. Ruim 700 hebben het kwaliteitskeurmerk van de federatie.

Aaibaarheid

Nog steeds wordt weleens gedacht dat het succes van zorgboerderijen sterk wordt bepaald door de hoge ‘aaibaarheidsfactor’. Maar de sector is steeds professioneler geworden. Zorgboerderijen beschikken over vijf verschillende kwaliteitsclusters die samen een passende zorgplek bieden. Dat zijn: persoonsgerichte begeleiding, sociale contacten en steun, zinvolle en diverse activiteiten en werkzaamheden, groene omgeving en huiselijke omgeving.

Ritme

Studies naar mensen met dementie laten zien dat bewoners van zorgboerderijen actiever zijn, meer sociale contacten hebben en vaker buiten komen dan bewoners van reguliere verpleeghuizen. Ook de pikkelarme omgeving en het ritme van de boerderij hebben een positieve invloed op de kwaliteit van leven, aldus ZonMW.

In de evaluatie van het programma worden ook aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Nu is er nog te weinig bekend over bijvoorbeeld de lange termijneffecten van zorgboerderijen op verschillende doelgroepen of over kosteneffectiviteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top