ACTUEEL

Screening pleegzorg in Gelderland voldoet niet aan normen

De screening van Gelderse aspirant-pleegouders gebeurt niet goed genoeg. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De inspecties onderzochten een in 2016 gemelde zaak uit 2011, waarbij een minderjarige werd misbruikt door een pleegouder. Ook hielden de inspecties het huidige screeningsproces tegen het licht. 

Volgens de Inspecties was de screening van pleegouders in Gelderland in 2011 niet op orde. Zo blijkt dat de betrokken partijen pleegkinderen hebben ondergebracht bij een gezin dat niet vooraf was gescreend, maar ook niet tot het netwerk van de pleegkinderen behoorde. Vervolgens werd een netwerkscreening gestart. Na meer dan veertig weken werd dit proces gestopt na een politiemelding over het strafblad van de aspirant-pleegouder. Hierop werden de kinderen bij het gezin weggehaald.

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en pleegzorgorganisatie Pactum hebben naar aanleiding van de casus in 2011 maatregelen genomen om sneller te kunnen screenen en prioriteit te geven aan de screening van aspirant-pleegouders uit het netwerk van een kind. Hierdoor kan een screening voortaan binnen acht weken tot de afgifte van een Verklaring van geen bezwaar (VGB) leiden. Die krijgen aspirant pleegouders wanneer uit een screening geen risico’s voor het opvoeden van pleegkinderen komen.

Kwetsbaar

Toch zijn er nog kwetsbaarheden, constateren de inspecties. Zo kan het ontbreken van schriftelijke toestemming voor een screening van alle bewoners op het adres van een aspirant-pleegouder in de praktijk voor vertraging zorgen. Ook lukt het de RvdK door capaciteitsproblemen niet om aanvullende onderzoeken binnen acht weken af te ronden. Verder signaleren de inspecties dat de keuze voor het plaatsen van kinderen soms op basis van onvolledige beelden wordt gemaakt. Reden hiervoor is onder meer dat het de partijen door hoge werkdruk niet altijd lukt multidisciplinair te overleggen en ze veiligheidsinschattingen niet altijd (eenduidig) vastleggen.

Jeugdzorg Nederland is door de inspecties gevraagd op landelijk niveau te kijken of er vernieuwde afspraken nodig zijn over het veiliger en sneller plaatsen van kwetsbare kinderen in pleeggezinnen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top