ACTUEEL

SKGZ benoemt twee nieuwe bestuursleden

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft per 7 maart twee nieuwe bestuursleden benoemd. Cornelie van Bergenhenegouwen wordt secretaris en Kees Erends penningmeester van de stichting. Zij vervangen Emilie Aberson en Theo van Brunschot die hun maximale zittingstermijn volbrachten.

Van Bergenhenegouwen werkte onder meer bij de Sociale Verzekeringsbank en REAAL Verzekeringen en was lid en voorzitter van de raad van toezicht van zorginstelling SHDH. Ook was zij voorzitter van de commissie van advies bij de stichting Toetsing Verzekeraars.

Erends werkte twaalf jaar als huisarts en bekleedde functies bij Zilveren Kruis Achmea. Hij was daar onder meer medisch adviseur, hoofd zorgbeleid en projecten en directeur zorg Achmea. Erends is lid raad van bestuur bij de ’s Heeren Loo zorggroep. Hij was tevens actief als toezichthouder en bestuurder bij lokale overheden en belangenorganisaties, zoals de Nederlandse Transplantatiestichting en het landelijk centrum voor vroegkinderlijke traumatisering (LCVT).

De SKGZ is door de ministers van VWS en Financiën aangewezen als geschilleninstantie voor de ziektekostenverzekeringen. Alle ziektekostenverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten. De dienstverlening van de SKGZ bestaat uit voorlichting, bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en bindend advies door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top