ACTUEEL

Kabinet stelt 4 miljoen euro extra beschikbaar voor stervenszorg

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Dit is nodig omdat verschillende hospices in de financiële problemen zijn gekomen de afgelopen jaren door de toenemende vraag naar palliatieve zorg.

Het kabinet stelt de miljoenen beschikbaar via de al bestaande subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg, die bedoeld is voor het inzetten van vrijwilligers bij de palliatieve zorg thuis, in hospices en in verpleeghuizen. Voor de meeste hospices betekent de subsidie een belangrijke inkomstenbron, naast eigen bijdragen van cliënten en giften van derden. Hospices en andere organisaties die vrijwilligers inzetten voor palliatieve zorg kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken.

De ophoging is volgens het kabinet nodig omdat het gebruik van de subsidieregeling sinds 2013 fors is toegenomen. De tarieven per cliënt zijn daardoor aanzienlijk gedaald, wat ertoe heeft geleid dat diverse hospices in financiële problemen zijn geraakt. Een eerdere ophoging met 2 miljoen euro bij het verlengen van de regeling per 1 januari 2017 bleek onvoldoende om de gestage daling sinds 2013 te compenseren.

Vrijwilligers

Sinds 2017 wordt het budget al jaarlijks opgehoogd met 3 procent om de verwachte stijging van het aantal sterfgevallen (1,5 procent per jaar tot 2040) en meer inzet van vrijwilligers te compenseren. Het kabinet verwacht dat de eenmalige extra structurele ophoging voor de komende jaren genoeg is zodat de hospices hun belangrijke zorg kunnen blijven leveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top