ACTUEEL

'Grote gezondheidsverschillen in Nederland zijn vermijdbaar'

De grote gezondheidsverschillen tussen Nederlanders met een lage opleiding of emigratieachtergrond enerzijds en de gemiddelde burger anderzijds zijn vermijdbaar. Een belangrijke taak is weggelegd voor zorgverleners in de eerste lijn. Dit zegt bijzonder hoogleraar Maria van den Muijsenbergh in haar oratie voor het Radboudumc.

Het feit dat mensen met een lage opleiding of een emigratieachtergrond minder gezond zijn dan de gemiddelde burger noemt Van den Muijsenbergh "onacceptabel vanuit het morele principe van sociale rechtvaardigheid, dat elke mens evenzeer telt". Laagopgeleiden gaan gemiddeld zeven jaar eerder dood en leven achttien jaar in een minder goede gezondheid. Gezondheidsverschillen worden volgens haar ook beïnvloed door factoren als schulden, eenzaamheid en woonomgeving.

Veel professionals in de eerstelijnszorg voelen zich niet goed toegerust om gezondheidsverschillen aan te pakken, maar ze kunnen wel degelijk het verschil maken, aldus de bijzonder hoogleraar. Zij zal de komende jaren in het Radboudumc onderzoek doen naar persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten. Die kennis moet bijdragen aan het verminderen van "vermijdbare etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen".

Mensenrecht

In haar oratie legt Van den Muijsenbergh uit wat gezondheidsverschillen zijn, waardoor ze veroorzaakt worden en wat er aan kan worden gedaan. Zij stelt dat toegang tot gezondheidszorg en een goede gezondheid gelden als een mensenrecht. Iedereen die in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, verkeert "in de bevoorrechte positie om elke dag iets te doen aan gezondheidsverschillen". Elk mens is anders, stelt ze, en one size fits all bestaat niet. De hoogleraar roept iedereen op om met elkaar het verschil te maken.

Van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. De bijzondere leerstoel Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg wordt mogelijk gemaakt door Pharos, het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen .

Huisarts

Van den Muijsenbergh is als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos. Daarnaast is ze zelf huisarts in Nijmegen en bovendien als senior onderzoeker en universitair docent verbonden aan de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op gezondheidsverschillen en zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim van der Meeren

12 maart 2018

Belangrijk onderzoek van van den Muijsenbergh. Ik hoop dat zij het niet beperkt tot de zorg. Naar mijn mening is vooral het bestrijden van medicalisering van sociale problemen van groot belang. Als mensen gek worden van de zorgen, zetten wij de psychiater in. Dat is maatschappelijk gezien niet wijs. Werkloosheid (aan de kant staan) en schulden spelen een grote rol. Was vroeger goede riolering de meest rendabele manier om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, lijkt mij dat investeren in het sociaal domein nu aan de orde is.

Ri7Ver

12 maart 2018

Vrees dat nog steeds financiële toegang tot basisvoorzieningen het probleem is. Met een structureel tekort van 50-150 euro per maand (nibud rapport) is het verdomd lastig om 2x per week vis te eten, je kinderen op een sport te doen die zij leuk vinden, schooltripjes mee te betalen, ondersteuning onderwijs te bekostigen, een mobieltje voor de kids (vanaf groep 8 pure noodzaak). Dan is de keus tussen een euro knaller pizza of een lekkerbekje gauw gemaakt. Laten we de nutsvoorzieningen nu eens subsidieren met hogere belasting voor ongezondheid stmulerende producten. Dus om te beginnen terug naar 6% (liever nog minder) belasting voor groente, fruit etc en 21% voor cola, snoep etc. Denk dat het probleem iets groter is dan medicaliseren van sociale problemen, dat klinkt meer als een verzekeraarsbelang. Er is, net als in de tijd van Sarphati, weer een te grote ongelijkheid in toegang tot datgene wat nodig is voor een goede gezondheid. Dus zet in op nivelleren van de ongelijkheid in kansen en niet op nivelleren van inkomens. Dat is immers een gevolg van het eerste.

Top