ACTUEEL

IGJ bezoekt kleine aanbieders van gehandicaptenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt dezer dagen dertig kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg die eerder een inspectiebezoek hebben gehad. De IGJ gaat na of deze kleine zorgaanbieders nog steeds, of inmiddels wel, voldoen aan de normen voor goede, persoonsgerichte en veilige zorg.

Het inspectiebezoek is onaangekondigd, schrijft de IGJ in een brief aan de zorgaanbieders in kwestie. De inspectie gebruikt bij de bezoeken de pijlers van het zogeheten toetsingskader voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Zorgorganisaties krijgen een rapport van het bezoek, de IGJ publiceert de resultaten vervolgens in het eerste kwartaal van 2019.

Kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn aanbieders die aan maximaal 25 cliënten zorg leveren. De IGJ besteedt speciale aandacht aan hen omdat er veel komt kijken bij het bieden van goede zorg. Veel van de kleine zorgaanbieders hebben een gecombineerd zorgaanbod, die onder verschillende wetten kan vallen – als gevolg waarvan zowel de gemeente als de inspectie toezichthouder is.

Deskundigheid

Deze zorgaanbieders moeten bovendien rekening houden met veranderingen in veldnormen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wijzigingen in de wet- en regelgeving. Ook de diverse en complexe zorgvraag van cliënten vraagt volgens de IGJ om voldoende deskundigheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top