ACTUEEL

Kinderziekenhuis stuit op unieke archeologische resten

Op het terrein van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht zijn in de aanloop naar de bijna voltooide nieuwbouw naar nu blijkt unieke archeologische resten gevonden. De bevindingen zijn op 14 maart in rapportvorm aan bestuursvoorzitter Diana Monissen aangeboden.

Voordat het Prinses Máxima Centrum met de nieuwbouw startte, die in mei wordt opgeleverd, hebben archeologen in 2015 onderzoek verricht. Daarbij zijn sporen van menselijke bewoning gevonden die teruggaan tot zo’n 11.000 jaar voor het begin van de jaartelling. Op grond hier van kan worden geconcludeerd dat de geschiedenis van Utrecht achtduizend jaar eerder begint dan tot nu toe werd aangenomen.

Afleiding

“Het is heel bijzonder dat op de plek waar wij ons inzetten voor de toekomst van zieke kinderen juist deze resten uit zo’n ver verleden zijn gevonden”, stelt bestuursvoorzitter Monissen. “We gaan kijken of we met deze bijzondere vondsten ook iets kunnen organiseren in het kader van onze ontwikkelingsgerichte zorg. Het kan immers een leuke afleiding zijn voor kinderen om op de een of andere manier meegenomen te worden naar het verleden van deze plek.”

Herschrijven

Volgens wethouder Kees Geldof van Erfgoed en Monumenten, die het archeologische onderzoeksrapport aan Monissen aanbood, zijn nooit eerder zulke vondsten uit de oude steentijd (paleolithicum) in Utrecht gedaan. Eerder zijn in Leidsche Rijn en Hoograven wel prehistorische sporen gevonden, aldus Geldof, maar die stammen uit de midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) en de ijzertijd (800 v. Chr-40 na Chr.). “Met deze recente ontdekkingen begint het verhaal van Utrecht maar liefst achtduizend jaar eerder”, constateert Geldof. “En dat niet alleen: ruim tienduizend jaar hebben er mensen gewoond op de plek van het Prinses Máxima Centrum. De vroegste geschiedenis van Utrecht wordt hier dus compleet herschreven!”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top