HRM

'Zet techniek in om personeelstekorten op te lossen'

'Zet techniek in om personeelstekorten op te lossen'

Het grote personeelstekort in de zorg kan niet alleen worden opgelost met de maatregelen die het kabinet wil nemen om het personeelstekort aan te pakken. Techniek speelt ook een belangrijke rol. Betrokkenen hebben dan ook haast met het ontwikkelen en vooral opschalen van nieuwe technieken.

Dit is naar voren gekomen tijdens de bijeenkomst 'Techniek voor betere zorg binnen vijf jaar', bij de Novio Tech Campus Nijmegen op woensdag. De bijeenkomst is een initiatief van Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Techniekpact Oost en Zorgpact Midden- en Zuid Gelderland. Hans de Jong, president van Philips Nederland, sprak met Erik Gerritsen, secretaris-generaal (SG) op het ministerie van Volksgezondheid, en Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland.

De grote personeelstekorten in de zorg "los je niet alleen op met de aangekondigde 125 duizend nieuwe arbeidskrachten, maar ook met techniek", betoogde Michiel Scheffer. Wat dat betreft is het momentum er nu, vindt Erik Gerritsen. "De noodzaak voor innovatie is voelbaar, maar die gaat nu niet hand-in-hand met bezuinigingen."

Uitdaging

De wil om te innoveren is er, zo blijkt uit het grote aantal initiatieven en startups die mooie dingen bedenken. De grootste uitdaging ligt in het opschalen van toepassingen, zo bleek tijdens de bijeenkomst in Nijmegen. Daar zijn verschillende antwoorden op. Co-creatie in een health-lab is een methode die Philips toepast. Topman De Jong: "Haal bijvoorbeeld diabetespatiënten, app-bouwers, artsen, verpleegkundigen en ICT'ers bij elkaar om ze twee of drie dagen 'op te sluiten'. Dan heb je betrokkenheid van alle partijen."

Financiën zijn meestal een belemmering, constateert Scheffer. Daarom raadt hij startups aan zich niet te beperken tot Nederland. "Zoek het internationaal. Andere landen hebben andere zorgstelsels, waarin andere dingen mogelijk zijn."

Shared savings

De belangrijkste remedie tegen belemmeringen – zowel qua draagvlak als qua financiën – is het wegnemen van de figuurlijke blokkades in de hoofden, vindt SG Gerritsen. Als voorbeeld noemt hij de introductie van beeldschermzorg voor patiënten met COPD bij Sensire. "Patiënten konden thuis 24/7 contact opnemen met verpleegkundigen. Dat leidde tot 60 procent minder longaanvallen. Patiënten en zorgverleners waren heel enthousiast. Dat wilden ze graag uitbreiden, maar binnen Sensire was daar geen investeringsruimte meer voor."

Vervolgens zijn het ministerie van VWS, Menzis en het Slingeland bij Sensire aan tafel gaan zitten. "Een patiënt legde het nu uit en toen zijn we gaan wegen en balansen met budgetplafonds. Als de inkoper van Menzis meer mag investeren, dan kan de inkoper specialistische zorg wat laten gaan. En het Slingeland kreeg minder patiënten dus daarvoor moesten we een 'zachte landing' creëren." Gerritsen ziet shared savings en het loslaten van budgetten steeds meer gebeuren in Nederland. En dat stimuleert opschaling.

Trial en error

Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact en het Techniekpact, pleit in reactie op De Jong, Scheffer en Gerritsen voor het loslaten van regelgeving en teveel beleid vanuit Den Haag. "Technische toepassingen kunnen patiënten uit het ziekenhuis houden", zegt Terpstra. "De impact is groot, maar als je kijkt naar de invoering dan is Nederland nog wat handelingsverlegen. Dat kunnen we oplossen in de regio’s met 'ontketend ondernemerschap', zonder teveel beleid. Dat geeft alle partijen ruimte voor trial en error." Leg dat maar op alle bestuurstafels van Nederland, benadrukt Gerritsen op zijn beurt.

Hoe ziet de routekaart naar digitale zorg er uit? Met deze vraag als rode draad wordt u op 23 maart 2018 tijdens de HIMSS Highlights bijgepraat over de HIMSS 2018.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Trea van der Wijk

15 maart 2018

Ik deel de mening van Michiel Scheffer dat de grote personeelstekorten in de zorg niet alleen met de aangekondigde 125 duizend nieuwe arbeidskrachten, maar ook met techniek. Tevens valt er winst te halen door het volledig potentieel van medewerkers te benutten. ‘Doe de juiste dingen’. Door goed organiseren is het mogelijk om in bijvoorbeeld de ouderenzorg met grote en vaste contracten te werken in de zorg. Hierdoor wordt de zorgsector interessant om een boterham te kunnen verdienen. Tevens neemt de deskundigheid van medewerkers toe en is er (veel) minder afstemming nodig waardoor uren efficiënter worden ingezet. De cliënten hebben er baat bij dat er minder verzorgenden aan bed staan die hen beter kennen.
Een gezonde bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid personeel vraagt om anders denken. Op basis van vraagsturing, wensen van clienten, kunnen de werkzaamheden en de inzet en samenstelling personeel op elkaar worden afgestemd. Met de inzet van de OERplanner wordt stap 1 ‘de juiste dingen doen’ ondersteund. Door de juiste dingen met elkaar te doen kan het volledige potentieel worden benut. Dit komt ten goede aan de cliënt als de medewerker. Dit leidt tot vrijheid, rust en voldoening in de organisatie. Wil je kennismaken met deze tool, neem gerust contact op met trea@passievoorzorg.nl voor een oriënterend gesprek. Met vriendelijke groet, Trea van der Wijk

Top