ACTUEEL

Medisch specialisten willen korter werken

Medisch specialisten, zowel vrijgevestigden als dienstverbanders, willen korter werken. Gemiddeld willen de specialisten wekelijks zo’n drie tot vijf uur minder werken dan nu het geval is. Dit blijkt uit aanvullende resultaten van het onderzoek dat Peter Lagendijk jaarlijks uitvoert en waarover het weekblad Elsevier publiceert.

Meer uren

De aanvullende resultaten tonen tevens aan dat vrijgevestigde specialisten gemiddeld meer uren maken dan specialisten in loondienst. In de algemene ziekenhuizen draait meer dan de helft van de vrijgevestigden werkweken van vijftig uur of meer. Bij dienstverbanders is dit 29 procent.
Uitzondering vormen de specialisten van de Universitaire Medische Centra (UMC). Bijna zestig procent van hen werkt meer dan vijftig uur in de week.

Tekort

Op grond van deze gegevens concludeert Lagendijk dat ziekenhuizen met vrijgevestigde specialisten vanwege hun bereidheid om meer uren te draaien beter in staat zijn om het groeiende tekort aan medische specialisten op te vangen. Dit laat onverlet dat alle specialisten, ongeacht de vraag of ze in loondienst werken dan wel vrijgevestigd zijn, liever korter willen werken.
Artsen die vijftig uur of meer werken geven de voorkeur aan een werkweek van 45 tot maximaal 47 uur. Artsen die gemiddeld 45 uur werken willen drie tot vijf uur per week minder werken.

Minder tevreden

Uit het Lagendijk-onderzoek blijkt tevens dat dienstverbanders in het algemeen minder tevreden zijn over hun inkomen dan vrijgevestigden. Ruim acht van de tien vrijgevestigden geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het inkomen. Van de dienstverbanders in algemene ziekenhuizen is circa zeventig procent tevreden. Drie van de tien vrijgevestigden zijn zelfs zeer tevreden tegenover twee van de tien dienstverbanders. Specialisten in UMC’s zijn relatief het minst tevreden over hun inkomen met een totaal tevredenheidspercentage van nog geen zestig procent.
Toch geeft maar 17 procent van de dienstverbanders aan liever als vrijgevestigde te willen werken. Van de vrijgevestigden zou maar slechts vier procent in dienstverband willen werken.

Veel spanning

Lagendijk brengt in zijn onderzoek ook enkele andere aspecten van arbeidstevredenheid in kaart, zoals het contact met de patiënt, rustig en weloverwogen kunnen werken, collegiale en hiërarchische verhoudingen. Volgens Lagendijk zijn in dit opzicht geen significante verschillen te zien tussen dienstverbanders en vrijgevestigden.
Opvallend is wel dat het tevredenheidspercentage op het punt van “weloverwogen in rust werken” voor beide groepen relatief laag is. Eén op de drie medisch specialisten vindt de beroepsuitoefening te veel spanning met zich meebrengen.

Onderzoek

Aan het onderzoek ‘Professionals over Ziekenhuizen 2009’ werkten 2500 medisch specialisten mee, die tezamen een representatieve afspiegeling van de verschillende specialismen vormen. Onderverdeeld naar dienstverband betreft het 1450 vrijgevestigden, 650 dienstverbanders werkzaam in algemene ziekenhuizen en 400 UMC.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top