ACTUEEL

Zwolle kampt met miljoenentekorten op zorg

De gemeente Zwolle had vorig jaar al een tekort van 6 miljoen euro op de zorg. Voor 2018 wordt een tekort van 8 miljoen verwacht. De pijn zit vooral bij de Wmo en de jeugdbudgetten.

Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers over 2017 van de gemeente Zwolle, waar het AD over bericht. Het tekort op de jeugdzorg is 2,5 miljoen, op de Wmo-zorg is het verlies 3,5 miljoen.

Begeleiding

Vooral in het laatste kwartaal heeft Zwolle veel moeten uitgeven aan individuele begeleiding aan cliënten die uit de ggz, beschermd wonen of maatschappelijke opvang kwamen. Ook kreeg Zwolle minder inkomsten, omdat bedrijven de tarieven voor mensen in de sociale werkvoorziening te hoog vonden. Daardoor zijn veel contracten beëindigd.

De gemeente kijkt nu welke maatregelen en beleid er nodig zijn om de kosten te beteugelen. De plannen worden in april voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad.


1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

16 maart 2018

B&W Zwolle zijn ongerust over stijging in 2018 van budget voor jeugdzorg en langdurige zorgverlening. 8 miljoen euro wordt verwacht. Niet duidelijk wordt welk percentage dit van de totaal begroting vormt en wat bijvoorbeeld de verwachte stijging van andere budgetten als formatie en salarismaatregelen vormt. 8 miljoen klinkt veel maar kan een klein percentage van het totaal vormen.

Top