HRM

NU'91 wil halvering collegegeld zorgopleidingen

Om ervoor te zorgen dat meer leerlingen voor een opleiding in de zorg kiezen, moet het kabinet het college- en schoolgeld voor alle studiejaren halveren. Dit bepleit beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU'91.

NU'91 vindt dat het kabinet aan de basis moet beginnen bij het aanpakken van personeelstekorten in de zorg. "Meer leerlingen moeten kiezen voor een opleiding in de zorg. Maak die keuze aantrekkelijk door het halveren van het college- en schoolgeld voor alle studiejaren", schrijft de organisatie op haar website.

Stageplaatsen

Naast de oproep tot het verlagen van het collegegeld pleit NU'91 voor het beschikbaar stellen van voldoende stageplaatsen. Ook van een studentstop voor zorgopleidingen mag geen sprake meer zijn, aldus de beroepsorganisatie. Om de werkdruk in de sector aan te pakken is het volgens NU’91 bovendien zaak om 'oneigenlijke taken en onnodige administratie' uit het takenpakket van de zorgverlener te schrappen.

NU'91 schrijft verder af te willen van het 'oude model' van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zorg. In plaats daarvan is de organisatie voorstander van categorale arbeidsovereenkomsten met daarin afspraken specifiek voor zorgprofessionals met een verpleegkundig of verzorgend beroep.

Actieplannen

Het kabinet maakt zo'n 347 miljoen euro vrij voor opleidingen, werk- en stageplekken en regionale actieplannen om het oplopende personeelstekort in de zorg de komende jaren aan te pakken. Doel is het tekort, dat de komende jaren dreigt op te lopen naar 125 duizend, in 2022 zo ver mogelijk te hebben weggepoetst.

Vorige week maakte het kabinet bovendien bekend dat alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten voor het eerste jaar de helft minder collegegeld gaan betalen. Deze maatregel is afgesproken in het regeerakkoord om zo het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken. Voor mbo-opleidingen geldt de korting niet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top