ACTUEEL

Inspectie heft verscherpt toezicht Stichting CASA Klinieken op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting CASA Klinieken opgeheven. CASA Klinieken verleent geen zorg meer en er zijn geen redenen om het verscherpt toezicht voort te zetten.

De IGJ plaatste CASA Klinieken op 12 oktober 2017 onder verscherpt toezicht voor een periode van zes maanden. Op 8 november werd het faillissement over Stichting CASA Klinieken uitgesproken. Het verscherpt toezicht bleef toen van kracht, omdat tot 5 december de zorg werd voortgezet. Ook had CASA Klinieken na het beëindigen van de zorg nog verplichtingen zoals het aanleveren van de wettelijk verplichte registratie.

Op dit moment heeft Stichting CASA Klinieken geen vergunning voor het verrichten van behandelingen gericht op het afbreken van zwangerschap. De verplichte registratie in het kader van de Wet afbreking zwangerschap over het kalenderjaar 2017 is tijdig aangeleverd. Ook anderszins is er geen aanleiding om het verscherpt toezicht te continueren. Daarom heft de inspectie het verscherpt toezicht op.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top