ACTUEEL

CBS: ouderenzorg fors productiever

De arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg is tussen 2004 en 2007 met gemiddeld 2,9 procent per jaar gegroeid. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de rapportage ‘Gezondheid en zorg in cijfers 2009’.

Dalend ziekteverzuim

Eén van de oorzaken is het dalende ziekteverzuim. In de thuiszorg is dit afgenomen van ruim tien procent in 2001 tot 6,3 procent in 2007. In de verpleeg- en verzorgingshuizen is het ziekteverzuim in dezelfde periode gedaald van 8,3 naar 5,4 procent. Doordat het aantal feitelijk gewerkte uren toeneemt, groeit ook de arbeidsproductiviteit. Het CBS constateert daarnaast een daling van de overhead. In zowel absolute als relatieve zin zijn meer uren vrijgekomen voor de directe zorgverlening.

Zwaardere zorg

Toch is dit volgens het CBS maar een deel van het verhaal. Een belangrijk deel van de productiviteitsgroei zit hem in het feit dat cliënten in ouderenzorg steeds ‘zwaardere’ vormen van zorg krijgen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat binnen de instellingen steeds meer specialistische en aanvullende zorg is geleverd aan cliënten met bijvoorbeeld reuma, Korsakov of een andere hoge zorgvraag. Dit heeft er toe geleid dat de totale hoeveelheid geleverde zorg met gemiddeld 3,4 procent per persoon per jaar is toegenomen, terwijl het aantal bewoners in de verpleeg- en verzorgingshuizen is gedaald.

Wens

Voor ontvangers van thuiszorg is de gemiddelde hoeveelheid zorg per persoon per jaar zelfs met 5,6 procent toegenomen in de periode 2004-2007. Niet alleen kregen de ontvangers van thuiszorg gemiddeld meer uren zorg per persoon per dag, maar ook hier is de trend dat cliënten relatief meer zwaardere vormen van zorg aan huis ontvangen dan eerder. Dit hangt samen met de wens van veel ouderen om langer thuis te blijven wonen.

Voorzichtigheid

Het CBS heeft de mogelijke effecten van nieuwe technologieën niet meegewogen. Ook de methodologische maatstaf voor arbeidsproductiviteit kan verder worden aangescherpt. Het CBS maant daarom tot voorzichtigheid bij de interpretatie van de uitkomsten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top