HRM

Lonen huishoudelijke hulp gaan omhoog

Lonen huishoudelijke hulp gaan omhoog

De leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn akkoord gegaan met de invoering van een hogere loonschaal voor huishoudelijke hulp. De nieuwe loonschaal wordt per 1 april 2018 van kracht voor de leden van BTN en ActiZ, medio mei ook voor niet-leden.

De invoering van de nieuwe loonschaal is afgesproken in een bestuurlijk akkoord in juli 2017. Sindsdien hebben BTN, ActiZ en de vakbonden CNV en FNV zich ingezet voor de benodigde voorwaarden, onder meer door het monitoren van de tarieven die gemeenten betalen voor Hulp bij Huishouden, zoals huishoudelijke hulp formeel heet. De coalitie van ActiZ, BTN, CNV en FNV is “verheugd” met de definitieve invoering van de nieuwe loonschaal per 1 april 2018 en kondigt aan zich gezamenlijk in te zetten voor een juiste toepassing hiervan.

De verhoging van de lonen heeft ook gevolgen voor de gemeenten, aangezien het gaat om de huishoudelijke hulp die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht dat gemeenten de extra kosten kunnen financieren uit de groei van het gemeentefonds, waarmee het Rijk de gemeenten subsidieert door er een deel van de belastinginkomsten in te stoppen. De VNG heeft de afgelopen maanden actief bij het Rijk gelobbyd voor financiële compensatie voor gemeenten in verband met de extra kosten als gevolg van de loonsverhoging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top