ACTUEEL

Innovatiefonds steunt onderzoek naar overbehandeling borstkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis ontvangt een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor een onderzoek dat moet leiden tot minder overbehandeling bij borstkanker. Het onderzoek richt zich op de vraag of in bepaalde gevallen na chemotherapie nog een operatie nodig is of juist niet.

Bij ongeveer 60 procent van de borstkankerpatiënten maakt chemotherapie onderdeel uit van de behandeling.  Na chemotherapie wordt altijd een operatie verricht, ongeacht de respons op de chemotherapie. Dit terwijl er, afhankelijk van het subtype borstkanker, bij tot 80 procent geen tumor meer wordt aangetroffen na chemotherapie. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis gaat onderzoeken of door middel van biopten kan worden vastgesteld of de tumor is verdwenen. Een operatie is dan mogelijk niet meer nodig.

Het Innovatiefonds geeft ook een financiële bijdrage aan het Radboudumc voor de verbetering van een spraaktrainingsapp voor parkinsonpatiënten. Bij zo’n 75 procent van de patiënten met de ziekte van Parkinson vermindert de verstaanbaarheid. De spraakproblemen zijn te corrigeren met een logopedische behandeling. Ter ondersteuning van deze behandeling heeft het Radboudumc in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente de software voor een spraaktrainingsapp ontwikkeld. Deze app ondersteunt de patiënt bij het aanleren van verstaanbaar spreken en het oefenen in de thuissituatie, doordat de app real time visuele feedback geeft over de luidheid en toonhoogte van de stem.

Misbruik

De Vereniging LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking, krijgt een bijdrage om de toolkit 'Leren van slachtoffers van seksueel misbruik' te ontwikkelen voor slachtoffers met een verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten en hun ondersteuners. De toolkit bestaat uit een film, een publicatie en themabijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten, en een trainingsaanbod voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Het Innovatiefonds geeft ook een bijdrage voor de introductie van een virtual reality-bril bij een thuistraining voor mensen die halfzijdig blind zijn geworden na een beroerte (CVA). Het Radboudumc heeft de thuistraining in samenwerking met de HemianopsieStichting ontwikkeld. 

Luchtbrug

Het Radboudumc ontvangt subsidie om de Luchtbrug, een virtuele astmapolikliniek voor kinderen, uit te breiden met een functionaliteit waarmee het gebruik van inhalatiemedicatie gemonitord kan worden. Door zogenaamde smartinhalors toe te passen kan de inname van astmamedicatie automatisch in de Luchtbrug worden weergegeven. De gegevens zijn op deze manier voor zowel de patiënt, de ouders/verzorgers als voor het astmateam direct inzichtelijk en kunnen gebruikt worden tijdens het consult voor optimalisatie van de behandeling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top