ACTUEEL

'Zorgkantoor heeft onvoldoende inzicht in sociale context wachtende'

Zorgkantoren hebben onvoldoende inzicht in de sociale context en wensen van mensen op de wachtlijst voor passende zorg. Zorgkantoren moeten bij het inkopen van de zorg voor hun verzekerden meer rekening houden met bijvoorbeeld religie en culturele achtergrond. Ook moeten ze beter volgen of de zorg voor opgenomen cliënten nog wel aansluit op de veranderende situatie van de cliënt.

Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa voerde eind 2017 controles uit bij zorgkantoren om te bekijken of de afspraken rondom de aanpak van wachttijden in de langdurige zorg werden uitgevoerd. Op basis van die controles en de voortgangsrapportages van de zorgkantoren constateert de zorgautoriteit dat de kantoren op verschillende terreinen vooruitgang boeken. Zo is in 2017 het aantal niet-actief wachtenden met meer dan 5 procent afgenomen. Het aantal niet-actief wachtenden dat nog geen zorg ontvangt is zelfs afgenomen met bijna 25 procent.

Het inzicht in de sociale context van wachtenden en de wensen van klanten blijft volgens de NZa echter een belangrijk punt van aandacht. Ook blijft het volgens de zorgautoriteit een uitdaging voor zorgkantoren om op het juiste moment met de cliënten in contact te komen. Goede initiatieven zijn bijvoorbeeld afspraken met zorgverleners over hoe het zorgkantoor in contact kan komen met cliënten en het samen met partners zoals gemeenten organiseren van bijeenkomsten en spreekuren voor cliënten of naasten.

Actie

De zorgautoriteit verwacht van zorgkantoren dat ze actie blijven ondernemen voor cliënten die langer dan de Treeknorm wachten op passende zorg. "Soms willen cliënten zelf langer wachten, bijvoorbeeld op een plek bij een locatie van voorkeur. Dit kan, maar dan moet duidelijk zijn dat de omstandigheden en de wens van de cliënt niet wijzigen. Inzicht in de persoonlijke situatie van de cliënt is daarom essentieel", aldus de NZa.

Cliënten die te lang moeten wachten op zorg, of hun vertegenwoordigers, kunnen zich melden bij het zorgkantoor. Als het zorgkantoor een vraag niet actief oppakt kunnen cliënten terecht bij het meldpunt van de NZa. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top