ACTUEEL

IGZ laakt gebruik isoleercel bij asielzoekers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uit kritiek op detentiecentra, omdat zij niet bijhouden hoe lang en vaak een asielzoeker in een isoleercel wordt gezet. Detentiecentra moeten dezelfde beleidsregels volgen als ggz-instellingen om het gebruik van de isoleercel zo veel mogelijk te beperken. Dat meldt Trouw.

Gebruik isoleercel terugdringen

Ggz-instellingen voeren het beleid om opsluiten van patiënten in isoleercellen zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe moeten zij registreren hoe vaak en hoe lang ze de cel gebruiken, zodat ze kunnen monitoren of het inderdaad lukt het gebruik terug te dringen. Dit beleid moet patiënten beschermen, omdat zij risico lopen gezondheidsschade op te lopen in de isoleercel.

Gezondheid gedetineerden

Volgens de inspectie moet er in het beleid geen verschil worden gemaakt tussen een patiënt en een vreemdeling. Gevangenen zouden op deze manier een groot risico lopen om schade op te lopen zonder dat deze wordt ontdekt. "Van een medische dienst mag verwacht worden dat zij monitort hoe de bijzondere omstandigheden van detentie en de daarbij horende maatregelen van invloed zijn op de gezondheid van de gedetineerden”, aldus de inspectie in Trouw. Door een agressieve asielzoeker simpelweg op te sluiten bestaat het risico dat hij als een lastpak wordt gezien, zonder dat onderliggende problemen worden herkend.

Vreemdelingengevangenis

Zes asielzoekers die een jaar geleden in de vreemdelingengevangenis Schiphol-Oos in een isoleercel werden gezet om een hongerstaking te breken, slepen de medische dienst voor het Medisch Tuchtcollege. Dit werd afgelopen week bekend. De asielzoekers hebben ook een klacht tegen de directie ingediend bij de Nationale Ombudsman.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top