HRM

'Zorg voor betere stageplekken in intramurale ouderenzorg'

Studenten van de hbo-opleiding verpleegkunde willen alleen in de intramurale ouderenzorg werken als het werk op hun niveau is en er gunstige arbeidsomstandigheden gelden. Betere stageplekken zijn nodig om meer studenten te interesseren voor een baan in de sector.

Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Werken in de ouderenzorg heeft op dit moment een slecht imago bij hbo-opgeleide verpleegkundigen. Verpleegkundigen die al in de zorg werken blijken het lastigst te interesseren voor een overstap naar de intramurale ouderenzorg. Slechts 15 procent van de hbo-opgeleide verpleegkundigen die nu elders werken heeft een positief beeld van deze sector. Ruim de helft vindt werken in deze sector onaantrekkelijk. Onder meer de personele bezetting en het salaris zijn voor hbo-opgeleide verpleegkundigen redenen niet voor de intramurale ouderenzorg te kiezen.

Studenten verpleegkunde staan positiever tegenover de intramurale ouderenzorg dan de hbo-verpleegkundigen die al aan het werk zijn. Ruim 40 procent heeft een positief beeld van de sector. Drie op de tien ondervraagde hbo-v studenten denken erover om na het afstuderen in de intramurale ouderenzorg te gaan werken. 

Stage

De onderzoekers pleiten voor kwalitatief betere stageplaatsen om meer hbo-studenten te verleiden tot een baan in de sector. Ruim de helft van de ondervraagde hbo-v studenten vindt dat zij tijdens de stage geen goed beeld kregen van het werk van de hbo-opgeleide verpleegkundige in de intramurale ouderenzorg. Ruim een derde vindt dat hun opleiding voldoende aandacht besteedt aan het werk in de intramurale ouderenzorg. Deze resultaten duiden erop dat de kwaliteit van de stageplaatsen en de voorbereiding daarop vanuit school beter kunnen, aldus het NIVEL.

Ook de verpleegkundigen die al in de intramurale ouderenzorg werken geven aan dat de kwaliteit van de stageplaatsen verbetering behoeft. Slechts 39 procent vindt dat hun organisatie kwalitatief goede stageplaatsen voor hbo-v studenten heeft.

Aantrekkelijk

Zowel de studenten als de verpleegkundigen benadrukken dat het belangrijk is om de hbo-verpleegkundige inhoudelijk aantrekkelijk werk te bieden. Een duidelijke functieomschrijving en andere hbo- verpleegkundigen in de organisatie om mee te overleggen helpen daarbij, constateren de onderzoekers. Studenten benadrukken daarnaast het belang van goede arbeidsomstandigheden en een team dat openstaat voor toevoeging van een hbo-opgeleide verpleegkundige.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Leprechaun

28 maart 2018

"Slechts 15 procent van de hbo-opgeleide verpleegkundigen die nu elders werken heeft een positief beeld van deze sector. "

Oeps, dan wordt ik toch wat bang om de mening van de zorg-clienten te horen.

Ik heb begrepen dat er de komende jaren nog zo'n 1,5 miljoen 67,25-plussers op de markt komen. Dat belooft niet veel goeds voor mijn generatiegenoten.

Leprechaun

28 maart 2018

Weer een oeps:

ik word ipv ik wordt

sorry

Top