ACTUEEL

Netwerk Acute Zorg West maakt afspraken over spoedzorg

De ruim twintig partijen die onderdeel zijn van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) hebben afspraken over de organisatie van de spoedzorg in de regio West vastgelegd in een convenant. De afspraken moeten ervoor zorgen dat het aanbod van acute zorg goed op elkaar is afgestemd, zodat de patiënt de juiste zorg op het juiste tijdstip en de juiste plek ontvangt.

Het NAZW bestaat uit meldkamers, ambulancediensten, huisartsenposten, ziekenhuizen, ggz-instellingen, GGD’en en geneeskundige hulpverleningsorganisaties uit de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden.

Het NAZW streeft er onder meer naar om patiënten de zorg te blijven bieden die ze gewend zijn, ook tijdens drukke periodes. De langdurige griepepidemie was de afgelopen periode een belangrijk onderwerp voor de deelnemers aan het netwerk. Het NAZW bracht eerder in maart de zorgaanpak van de langdurige griepepidemie in kaart. Tijdens de griepperiode is dagelijks de capaciteit en zorgcontinuïteit geïnventariseerd om indien nodig concrete vervolgacties te kunnen bepalen.

ROAZ

De bestuurders van de zorgorganisaties komen drie keer per jaar bij elkaar in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). Hierin maken zij afspraken over het zo optimaal mogelijk organiseren van de acute zorg in de regio West. In het tactisch overleg komen zorgmanagers bij elkaar om de acute zorgketen in de regio nog beter op elkaar af te stemmen.

Naast het op elkaar afstemmen van activiteiten houdt het ROAZ zich bezig met het in kaart brengen van het aanbod van acute zorg in de regio. Tevens dient het ROAZ zicht te krijgen in witte vlekken in het zorgaanbod en de bereikbaarheid hiervan en deze op te lossen. Het ROAZ richt zich onder meer op de coördinatie en afspraken rondom traumazorg, zodat 24/7 topreferente, multidisciplinaire zorg voor complexe traumapatiënten verleend kan worden. Ook heeft het ROAZ de taak toegewezen gekregen om geneeskundige hulpverlening bij een ramp en crises voor te bereiden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top